Logo OPZ barevn

 

 

 

V rámci projektu “TESSEA v novém”, který stále běží, mohou členové TESSEA z řad neziskových organizací do srpna 2018 využívat poradenství v následujících oblastech.

Konzultační podpora členům TESSEA zdarma - členské NNO budou mít možnost se na realizační tým obrátit s poptávkou, na základě níž budou mít možnost konzultovat s vybranými experty na sociální a společensky odpovědné podnikání. Konzultace budou probíhat osobně v kanceláři TESSEA, po Skype, příp. i telefonicky/mailem.

Nabízíme:
a) JAK NAJÍT VHODNÝ ZÁMĚR? Pomůžeme všem neziskovkám z řad přidružených členů při nalezení vhodného záměru pro jejich cílovou skupinu, při tvorbě podnikatelského plánu, poradenství při výběru právní formy a zapracování principů sociálního podniku do zakládacích dokumentů, spolupráce na podnikatelském plánu, pomoc při zpracováních dotačních žádostí, při zapracování sociálního podnikání do integrovaných strategií území MAS atd.
b) POMOC PŘI NASTAVOVÁNÍ STRATEGIÍ konzultace a podpora v oblastech nastavování marketingových a obchodních strategií.
c) FINANCE - podpora při ekonomickém řízení organizace, bod zvratu, cash flow, vícezdrojové financování, fundraising, odlišnosti ve finančním řízení (sociální náklady, cena).
d) MARKETING - jak na marketingový mix, jak na průzkum trhu - pravidelný monitoring, jak komunikovat značku sociálního podniku, nové trendy v marketingu a jejich využití pro sociální podnikání, reklama a sociální podnik, PR v sociálním podnikání
e) OBCHOD - komunikace se zákazníky a možné nástroje, obchodní dovednosti v sociálním podnikání, telemarketing a emailing
f) DOTACE - poradenství v dotačních oblastech.
g) SOCIÁLNÍ PODNIK A LIDSKÉ ZDROJE - manažerský tým a jeho kompetence - delegování, efektivní firemní procesy, "zaměstnanecká" SWOT analýza - rizika a přednosti cílové skupiny - řešení, podpora při vytváření pracovních pozic, jak poskytovat psychosociální podporu zaměstnancům z CS, motivace a hodnocení zaměstnanců, podpora týmové spolupráce, vzdělávání zaměstnanců z CS, rozvoj kompetencí zaměstnanců z CS.
h) SOFT SKILLS - efektivní komunikace, řešení mezilidských konfliktů vyjednáváním, verbální a neverbální komunikace
i) A pokud jste Vaše téma nenašli, i tak zavolejte/napište (kontakt viz. níže) a řešení/odborníka najdeme.

Podpora zkušených členů TESSEA těm podnikům, které začínají či potřebují podpořit, tzv. princip peer to peer - zejm. praktické fungování podniku, zkušenosti s nastavováním procesů, s plánováním lidských zdrojů, implementací informačních systémů.


Členské návštěvy - nabídka zprostředkování vzájemných referenčních návštěv mezi 2 či více členy TESSEA. Cílem návštěv bude vzájemné sdílení zkušeností a obohacení vlastního know how, a to přímo na místech, kde se služby poskytují či výroba probíhá. Členská návštěva může probíhat i za účasti zaměstnanců z cílové skupiny.


Pro další informace prosím kontaktujte Markétu Vinkelhoferovou na emailu: marketa.vinkelhoferova@tessea.cz či na tel: +420 731 620 489 nebo Moniku Šikulovou na emailu: kancelar@tessea.cz či na tel: +420 776 786 199 a dohodněte si termín na úvodní konzultaci.

 

Konzultace jsou realizovány v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 

V lednu 2018 byl po odstoupení Šárky Dořičákové správní radou zvolen nový ředitel TESSEA ČR, Ing. Karel Rychtář.

 
Logo OPZ barevn
 
 
 
 
Cílem semináře je seznámit frekventanty se základním pojmoslovím, individuálními potřebami, motivací, motivy k rozvoji své osobnosti, profesních a sociálních kompetencí. Součástí semináře budou ukázky relaxačních technik, individuálního kariérového plánování, testů atd.

 

Kdy: 10:00 - 13:00, 20.10. 2017
Kde: budova SČMVD, Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha-Nové Město, 5.p. místnost E (vedle bufetu)

Zájemci o účast se mohou již nyní registrovat zde.

Členové TESSEA mají účast zdarma.

Ostatní za poplatek 800,- Kč.

 

Workshop je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 Avízo výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Připravuje se vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČR. 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 20. 9. 2017. Avízo výzvy naleznete v sekci Aktuality.

Pro žadatele budou připraveny semináře, o kterých vás společně s informací o vyhlášení výzvy bude Magistrát informovat prostřednictvím webu (sekce Výzvy a sekce Semináře) a newsletteru.

 

TESSEA ČR, z.s. hledá do svého týmu odborné poradce v regionech v projektu TESSEA v novém.

Popis práce:

Poradenství v oblasti sociálního podnikání na DPP (max. 300 hod/rok)

  • Jak najít vhodný záměr
  • Pomoc při nastavování strategie
  • Sociální podnikaní lidské zdroje
  • Finance
  • Marketing
  • Obchod apod.

Požadavky: 

  • Komunikační schopnosti, flexibilita, samostatnost, odpovědnost

 

Obsah přihlášky do výběrového řízení:
Strukturovaný životopis
Motivační dopis k pracovní pozici


Pracovní pozice bude sjednána na období 1. 9. 2017 – 31. 8.2018.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 20.8.2017 na: sarka.doricakova@tessea.cz

 

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru dne 25. 8. 2017.


V Praze 7. 8. 2017 Mgr. Šárka Dořičáková, ředitelka

 

 

Logo OPZ barevn

 

 

 

Termín: 24.8. 2017

Čas: 10.00 - 13.00
Místo: Valašské Meziříčí, Divadelní kavárna, KZ Valašské Meziříčí – zámek Žerotínů, Komenského 1

- první část, analýza problému a stanovení cílů, rizik a příležitostí komunikace
- druhá část praktické cvičení a nastavení konkrétních řešení

Lektor:
Jindřich Motýl je majitelem agentury MOTYL MEDIA s.r.o.. Má více než 20 let zkušeností ve strategickém marketingu a reklamě. Jeho specializací je strategické plánování a kreativita. Oborově se věnuje marektingu v cestovním ruchu, kde získal v roce 2016 profesní titul MBA v managementu cestovního ruchu. V minulosti pracoval na zakázkách pro celou řadu významných firem, jako Baťa, Continental, BestDrive, Barum, Tondach, Ytong, Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, Lemond, Euronics, Elektrowin, Hartmann a další. Zpracovával také řadu projektů pro Zlínský a Moravskoslezský kraj zejména v oblasti cestovního ruchu a marketingu ve veřejné zprávě.

Registrace ZDE.

 

Workshop je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora sociálního podnikání
Číslo: 129

Platnost od: 30. 6. 2017 04:00

Platnost do: 30. 11. 2018 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017 04:00

Alokace v Kč: 150 000 000

Specifický cíl:
Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

Investiční priorita:
2.1 Aktivní začleňování

Prioritní osa:
Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace projektů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Další informace naleznete zde.

Logo OPZ barevn
 
 
 
 
Lektor: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.

Teoretická část:

1) Přivítání a představení osob i jejich záměrů
2) Představení struktury a obsahu podnikatelského plánu
3) Elevator Pitch a Executive Summary
4) Lean Canvas

Praktická část:

1) Formulace vlastního záměru do struktury Lean Canvas
2) „Obhajoba“ životaschopnosti záměru


Kdy: 27.6. 2017 v čase 9:45 - 12:00
Kde: budova SČMVD, Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha-Nové Město, 5.p. místnost E (vedle bufetu)

 

Zájemci o účast se mohou již nyní registrovat zde.

Členové TESSEA mají účast zdarma.

 

Ostatní za poplatek 800,- Kč.

 

Workshop je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

TESSEA ČR z.s. Vás zve na ČLENSKOU SCHŮZI


KDY: 27.6. 2017    

V KOLIK: od 13.00 do 15.00

KDE: Václavské náměstí 831/21, Praha 1, 110 00, 4 patro, místnost B4


Program:

Informace o činnosti TESSEA ČR

Informace o Věcném záměru  zákona o sociálním podnikání

Informace o projektu TESSEA v novém

Schválení zprávy o činnosti za rok 2016

Schválení účetní uzávěrky za rok 2016

Plán činnosti do 31.12.2017

Volba člena správní rady

Diskuze

Závěr

Moderátor:

Šárka Dořičáková, ředitelka TESSEA ČR, z.s.

Občerstvení bude zajištěno.

REGISTRACE ZDE:

Kontakt pro další dotazy: sarka.doricakova@tessea.cz nebo na telefonu 608 178 857.

Členskou schůzi svolává Mgr. Šárka Dořičáková, ředitelka

pořádaný pod záštitou radní Zlínského kraje Michaelou Blahovou

KDY: 15. 6. 2017 od 13:00
KDE: Zlínský kraj, zasedací místnost zastupitelstva kraje – 16 patro, třída Tomáše Bati 21, Zlín

 

Program semináře:
1. Zahájení semináře (13:00 – 13:10)
Úvodní slovo radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí Michaely Blahové

2. Lokální socioekonomický rozvoj (13:10 – 13:30)
Ing. Lukáš Trčka, Ph.D. – ředitel Regionální kanceláře Agentury CzechInvest pro Zlínský kraj

3. Participativní podnikání a jeho význam pro řešení nástupnictví v MSP (13:30 – 13:50)
Ing. Jana Maussen, MPA, poradkyně, oblast zaměstnanecké participace, Úřad vlády ČR

5. Přestávka, občerstvení (13:50 – 14:10)

6. Společensky odpovědné podnikání v regionu – případová studie Pragulic (14:10 – 14:30)
Tereza Jurečková, spoluzakladatelka sociálního podniku Pragulic - Poznej Prahu jinak! z.s.

7. Chyby v projektech sociálního podnikání v rámci OPZ (14:30 – 14:50)
PhDr. Milada Pelajová, Ministerstvo práce a sociálních věcí

8. Představení spolku TESSEA a jeho služeb pro podporu regionálního podnikání (14:50 – 15:10)
Mgr. Šárka Dořičáková, ředitelka TESSEA ČR, s. z.

9. Diskuse, networking (15:10 – 15:30)

 

Registrace na seminář je nutná do 9. 6. 2017 na email: lucie.julinova@kr-zlinsky.cz.

Logo OPZ barevn

 

 

 

Pozvánka na seminář Společensky odpovědné veřejné zadávání a sociální podniky

Seminář organizuje TESSEA ČR ve spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC.

Seminář povedou odborníci z projektu MPSV „Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání“.

 

Kde: KÚ Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava 702 18 (zde), místnost D200 - předsálí zastupitelstva
Kdy: 18. 4. 2017, od 10 - 12 (místnost bude otevřená již od 9:30)

Program:
Stručný úvod k odpovědným veřejným zakázkám, přetrvávající mýty.
Možnosti podpory sociálních podniků v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- vyhrazené zakázky
- hodnocení
- rozdělení zakázek na části
- dynamický nákupní systém
- jiné možnosti podpory
- předběžné tržní konzultace
Co mohou sociální podniky dělat, aby uspěly ve veřejných zakázkách
Dotazy k odpovědnému veřejnému zadávání


REGISTRACE ZDE

 

Akce probíhá v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 

Kontaktní osoba: Šárka Dořičáková, sarka.doricakova@tessea.cz, tel: +420 608 178 857.

 

Logo OPZ barevn

 

 

 

 

Workshop EET pro sociální podnikatele
S lektorkou Miroslavou Nebuželskou z poradenské firmy 22HLAV EDU s.r.o.

Kdy: 9:30 - 12:30, 17.1. 2017
Kde: budova SČMVD, Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha-Nové Město, místnost bude upřesněna

Zájemci o účast se mohou již nyní registrovat zde.

Členové TESSEA mají účast zdarma.

Ostatní za poplatek 800,- Kč.

 

Workshop je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 
 
 
Vážení členové a příznivci TESSEA ČR,
 
přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů
 
Šárka Dořičáková

Logo OPZ barevn

 

 

 

 Tisková zpráva Praha, 21. září 2016


TESSEA v novém

Hlavním cílem nového projektu je budovat kapacitu Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA a podporovat její členské nestátní neziskové organizace za účelem posílení sociálního začleňování znevýhodněných skupin prostřednictvím sociálního podnikání. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na budování a profesionalizaci sociálního podnikání, včetně jejich vzájemného propojování členů z řad NNO.

 

Logo OPZ barevn

 

 

 

V rámci projektu “TESSEA v novém”, který běží od tohoto měsíce po dobu dvou let je pro členy TESSEA z řad neziskových organizací připravena zajímavá nabídka, které můžete využít již nyní:

Konzultační podpora členům TESSEA zdarma - členské NNO budou mít možnost se na realizační tým obrátit s poptávkou, na základě níž budou mít možnost konzultovat s vybranými experty na sociální a společensky odpovědné podnikání. Konzultace budou probíhat osobně v kanceláři TESSEA, po Skype, příp. i telefonicky/mailem.

Logo OPZ barevn

 

 

 

Pro všechny členy TESSEA jsme připravili workshop Naplňování principů sociálního podnikání v praxi, který povedou paní Petra Francová a Šárka Dořičáková.

KDE: TESSEA, z.s., Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha 1- Nové Město, zasedací místnost 5.patro

KDY: 4.11. v čase od 9:30 - 12:00

 

Zájemci o účast mohou již nyní psát na mail: kancelar@tessea.cz.

 

Workshop je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.