Mechanismus pro zjišťování aplikace principů sociálního podniku

TESSEA vyvinula v projektu TESSEA v novém CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235 tzv. identifikátor, tj. mechanismus pro zjišťování aplikace principů sociálního podniku. Jedná se o sebehodnotící nástroj
pro sociální podniky, které jsou řádnými členy TESSEA. Aplikace na www.tessea.cz je přístupná členům po přihlášení. Jedná se o pilotní verzi, kterou bude třeba dopracovat.

Identifikátor vychází z principů integračního sociálního podniku, které používá MPSV při výzvách ESF na podporu sociálního podnikání. U většiny z nich došlo pro účely identifikátoru ke zjednodušení
s výjimkou ekonomického principu, který byl pojat jako test finančního zdraví sociálního podniku a je na něj kladen největší důraz.

Identifikátor má 5 částí:

1. identifikační údaje organizace
2. společensky prospěšný cíl
3. sociální princip
4. ekonomický princip
5. environmentální princip
6. místní princip.

Pro sociální podniky jsou zpracované instrukce pro vyplnění formou nápovědy. Hodnocení je prováděno jak samostatně za každou část, tak i za celek. Po zadání dat do systému dostaly sociální
podniky zprávu o míře naplňování jednotlivých principů formou semaforu (zelená – dobře, oranžová – upozornění, červená – varování). Poté jim bylo zasláno v samostatném dokumentu hodnocení jejich
finančního zdraví, které jim na míru zpracoval ekonomický expert.

Identifikátor byl pilotně vyplněn sedmi sociálními podniky a jsou zpracovaná doporučení pro jeho další úpravu. Na základě výsledků pilotního otestování se jednoznačně ukázalo, že do procesu
hodnocení je třeba zapojit lidský prvek a nelze ho zautomatizovat. Jako nejvíce složité a nejcitlivější se ukázalo posouzení finančního zdraví, protože nastavené ekonomické ukazatele nelze hodnotit
automatizovaně a vždy je potřeba, aby byl do hodnocení zapojen ekonomický expert.

uvod celek cil rozvaha

Identifikátor lze vyplnit po registraci nebo přihlášení na webu tessea.cz.

Přejít k identifikátoru