Ambasadorka pro Jihovýchod:

RNDr. Bronislava Milinková

Ambasadorka pro Jihovýchod:

Mobil: +420 777 848 015

E-mail: bronislava.milinkova@tessea.cz


Profil >

Jsem absolventkou Masarykovy univerzity, oboru numerická matematika – tehdy, dnes by to byla katedra informatiky.
Tehdy je víc než 50 let. U počítačů jsem byla zaměstnána celou svou profesní kariéru více než 25 let, než jsem odešla po složitých operacích do invalidního důchodu. Práci spíš mužskou, s čísly, jsme si vždycky kompenzovala prací se ženami v Českém svazu žen; ta mě přivedla k angažovanosti v Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. Jsem tam dlouholetou členkou výkonného výboru a vzala jsem si za svou sociální oblast, činnost pro a se seniory, ale také problematiku sociálního podnikání. Jako celoživotně tělesně postižená, ale plně integrovaná do společnosti bych takto ráda pomáhala jiným, podobně osudem handicapovaným.
Krom toho, ale vlastně v první řadě jsem pyšnou babičkou 6 vnoučat a nejsem lhostejná k tomu, jaká je čeká budoucnost v naší společnosti.