Ambasadorka pro Střední Čechy:

Martina Macurová

Ambasadorka pro Střední Čechy:

Mobil: +420 775 764 414

E-mail: martina.macurova@cpkp.cz


Profil >

Dlouhodobě se pohybuji v neziskovém sektoru, a to zejména v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež a v sociální oblasti. Několik let jsem aktivně působila ve sdružení Roztoč, o.s. , kde jsem v současné době ve Výkonném výboru organizace. Zároveň jsem se aktivně věnovala a i dále věnuji problematice lidí se sluchovým postižením a specifikum jejich komunikace.

Od roku 2004 pracuji v Centru pro komunitní práci střední Čechy , kde v současné době vedu tým lidí zabývajících se oblastí Komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Aktivně se věnuji otázkám komunikace, managementu projektů, strategickému plánování se zaměřením na oblast sociálních a návazných služeb a problematice související s podporou partnerství v komunitách.

Oblastí sociální ekonomiky a sociálního podnikání se zabývám od roku 2009. Měla jsem možnost se aktivně zapojit do projektu Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky - TESSEA.