Ambasadorka pro Moravskoslezsko:

Dolores Czudková

Ambasadorka pro Moravskoslezsko:

Profil >

Vystudovala jsem obor sociální pedagogika na univerzitě v Katowicích v Polsku. Sociální problematice se věnuji již dlouho, 19 let v této sféře pracuji. Začínala jsem ve Slezské diakonii, kde jsem pracovala 11 let na různých manažerských pozicích a získala jsem tam nejen mnoho zkušeností z oblasti sociální práce, ale i vybudovala samostatnou sociální firmu – o.s.Ergon – Chráněná dílna, ve které již 12 let pracuji jako ředitelka. Letos se naše organizace transformovala z občanského sdružení na spolek a díky tomu jsme i změnili název : Ergon - sociální podnik, z.s.
Myslím, že při své podnikatelské činnosti se mi daří vhodně kombinovat své předchozí zkušenosti z oblasti sociálních služeb a můj podnikatelský duch, kdy ráda vstupuji do nových výzev s rozvojovým potenciálem. Jednou z takových nových výzev bylo i založení společnosti CLEAR SERVIS o.p.s. – sociálního podniku, který se nám podařilo vybudovat díky dotacím Evropské unie v rámci investičních a neinvestičních dotačních programu na podporu sociální ekonomiky.
Ve výzvě na OPLZZ a IOP jsme uspěli jako první žadatelé a rozvinuli jsme funkční sociální podnik nabízející služby praní, žehlení a oprav prádla.
A co mně na mé práci motivuje? Jsou to především změněné lidské životy, které jsou jasnou přidanou hodnotou nelehké sociálně podnikatelské činnosti.