Ambasadorka pro Severovýchod:

Ing. Jana Smetanová

Ambasadorka pro Severovýchod:

mobil: 724 971 702

email: smetanova@cirihk.cz


Profil >

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 2007 působím v regionální rozvojové agentuře Centrum investic, rozvoje a inovací na pozici odborného konzultanta. Odborně se zaměřuji na problematiku sociálního podnikání a inovací. Jsem koordinátorem Regionálního centra podpory sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji. Podílela jsem se na zpracování strategických dokumentů Královéhradeckého kraje. Dlouhodobě se podílím také na přípravě, realizaci a závěrečném vyhodnocení investičních i neinvestičních projektů financovaných z fondů EU.