Logo OPZ barevn

 

 

 

Trendy a inovace v obchodě, PR a marketingu sociálních podniků

Jak umět využít společenský prospěch sociálního podnikání při vyhledávání obchodních příležitostí a snaze zaujmout nové zákazníky? Jak na vytváření komunitního trhu? Jak podnikat dlouhodbě udržitelně (nejen sociálně a ekologicky, ale i ekonomicky)? Jak udržitelně růst? Jak na nízkonákladový marketing? Umíme správně komunikovat naše výhody a unikátnost?

Workshop TESSEA, sdílení dobré i horší praxe mezi členy z různých koutů ČR

Facilituje Stanislav Kutáček, Frank Bold

Přihlásit se můžete do 23.7.  zde.

 

Seminář je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

Logo OPZ barevn

 

 

 

 

V Národní technické knihovně v Praze se 30.5. sešlo na 70 představitelů a podporovatelů sociální ekonomiky, aby diskutovali nejen stav sociálního podnikání v ČR, ale i trendy a inovace v této oblasti. Mezinárodní rozměr konferenci TESSEA dali zástupci sítí sociálního podnikání z Irska a Rakouska.

Cílem akce bylo ukázat a inspirovat, jak se sociální podnikání propojuje se zásadami udržitelného rozvoje, podporuje místní ekonomiku a může sloužit jako odolný model aktivit vůči automatizaci práce. Proto organizátoři pozvali jak zástupce integračních sociální podniků, tak i iniciativ založených na environmentální udržitelnosti: sociálních podniků Rekola a Bezobalu.

  IMG 2803

Jeden ze zahraničních řečníků John Kearns, který působí jako výkonný ředitel sociálního podniku Partas z Dublinu, prohlašuje o kontextu, kde působí: „Integrační sociální podniky u nás zůstávají dominantním modelem navzdory úsilí koncept sociální ekonomiky rozšířit. Nová opatření nás teprve čekají.“ Organizace Partas jako první v Irsku začala rozvíjet a šířit myšlenky sociální ekonomiky a inkluze, poskytuje nejen podporu organizacím v oblasti sociální inkluze a rozvoje komunit, ale snaží se i ovlivňovat politiku na místní i národní úrovni. Druhým zahraničním hostem prezentujícím odlišný kontext byl Peter Ruhmannseder z Rakouska, ředitel arbeitplus Salzburg, zastřešující organizace integračních sociálních podniků a poradenských organizací zaměřujících se na zvyšování kvalifikace a zaměstnávání lidí v těžkých životních situacích. Ve svém příspěvku ukázal, jak jsou veřejné politiky pro inkluzi důležité a popisoval, jak jsou i v sousedním Rakousku redukovány, což může přinést sociální problémy do budoucna.

Zástupkyně Bezobalu Pavla Kotíková inspirovala účastníky nápady, jak snižovat množství odpadu při sociálním podnikání i v každodenním životě. Vít Ježek představil koncept sdílené ekonomiky na příkladů bikesharingu – sdílení městských kol. Oba zástupci debatovali i nad ekonomickou udržitelností obou iniciativ.

 V odpoledních workshopech měli účastníci a účastnice možnost diskutovat sociální podnikání v gastronomii, bezobalovost a cirkulární ekonomiku a podporu státu a samospráv. V České republice byly díky finanční podpoře z evropských fondů založeny zajímavé projekty: kavárny, cukrárny, bistra a poskytovatelé cateringů apod. Jejich zástupci se shodli, že stále fungují a daří se jim lépe a lépe, toto podnikání má však svá úskalí a rizika – od hygienických norem přes limity znevýhodněných zaměstnanců po nedostatečnou poptávku a marketing sociálních firem. Toto lze částečně překonat větším zaměřením na spolupráci mezi sociálními podniky. Co se týká snižování objemu odpadu, Pavla Kotíková zevrubně popsala fungování jejich bezobalových obchodů a osvětovou činnost. Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky seznámila přítomné s konceptem cirkulární ekonomiky a možnostmi zapojování sociálních podniků do vzniku tzv. re-use center.

IMG 2787

 

Zástupci státu a samospráv diskutovali s účastníky příklady dobré praxe podpory: představitelka MPSV ČR zavádění etických principů a odpovědné zadávání veřejných zakázek, se kterými má zkušenost i Zdravé a Fairtradové město Třebíč, jehož koodinátorka byla na konferenci přítomna. Městská část Praha 8 představila svoji Studii možností odpovědné spotřeby a Městská část Praha 7 podporu lokální ekonomiky v podobě inkubátoru Podnikavá 7, kde se objeví i principy sociální ekonomiky.

Podle zahraničních hostů je sektor sociálního podnikání v ČR vyspělý a řeší velmi podobné otázky jako v jejich zemích. Z pozitivních ohlasů účastníků konference je vidět, že je potřeba se setkávat, sdílet zkušenosti a propojovat se, protože pro další rozvoj sociální ekonomiky je spolupráce nezbytná. Ocenili také tematické zaměření akce, které šlo za rámec integračního sociálního podnikání – zejména zaměření na environmentální aspekty. Přínosné bylo i srovnání se zahraničním kontextem.

Konference je realizována v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

Mezinárodní konference TESSEA

Trendy a inovace v sociálním podnikání v ČR i zahraničí
30. 5. 2018, 9:00 – 16:00
Národní technická knihovna, Praha
Panelová debata, diskuze a workshopy.

9:00 registrace
9:30 zahájení a prezentace mezinárodních účastníků
10:50 – 12:00 panelová debata: trendy a inovace v sociálním podnikání
John Kearns, výkonný ředitel sociálního podniku Partas v Dublinu, který jako první v Irsku začal rozvíjet a šířit myšlenky sociální ekonomiky a inkluze. Poskytuje podporu neziskovým organizacím a podnikům podnikajícím za účelem dosažení sociálních cílů, buduje kapacity, podporuje rozvoj komunit a ovlivňuje politiku na místní i národní úrovni.
Peter Ruhmannseder, ředitel arbeitplus Salzburg, zastřešující organizace integračních sociálních podniků v Salcburku a poradenské organizace, které se zaměřují na zvyšování kvalifikace a zaměstnávání lidí v těžkých životních situacích. Peter je také členem správní rady arbeit plus Austria, která zastřešuje integrační sociální podniky v Rakousku.
Pavla Kotíková, bezobalu.org
Vítek Ježek, Rekola
Petra Francová, P3 – People, Planet, Profit, TESSEA
Moderují: Martina Macurová a Markéta Vinkelhoferová

12:00 – 13:00 oběd se síťováním zajištěný sociálním podnikem Kavárna Modrý domeček s kávou z Fair & Bio pražírny

13:00 – 16:00
2 x 2 paralelní workshopy:

1/ Sociální podnikání v gastronomii
Zuzana Dudáková, Náruč, Kavárna Modrý domeček
Leoš Mačák, Tichá kavárna
Anna Šimonová, Fokus Vysočina
Olga Rosenbergerová, Mléčný bar družstva NAPROTI, Ostrava
moderuje: Markéta Vinkelhoferová, TESSEA, Fair & Bio pražírna

2/ Upcycling, bezobalovost a cirkulární ekonomika

Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky
Pavla Kotíková,
bezobalu.org
Gabriela Kurková, P3 - People, Planet, Profit
Alžběta
Moravcová, Člověk v tísni
moderuje: Petra Francová,
P3 – People, Planet, Profit, TESSEA

3/ Jaká je podpora sociální ekonomiky ze strany státu a samosprávy?
Eva Chvalkovská, expertka pro sociálně odpovědné veřejné zadávání , MPSV
František Vosecký, Radní Městské části Praha 7 pro sport, zdravotnictví, místní Agendu 21 a podporu podnikání, inkubátor Podnikavá 7, MČ Praha 7
Ondřej Kolínský, koordinátor místní Agendy 21, inkubátor Podnikavá 7, MČ Praha 7
Lenka Černínová, Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21, MČ Praha 8
Moderuje: Iveta Ondráčková, Zdravé a Fairtradové město Třebíč

4/ Členský workshop TESSEA
Debata nad dalším fungování spolku, přítomen bude prozatímní ředitel Karel Rychtář a členové správní rady.
Moderuje: Martina Macurová

Registrace je možná na tomto formuláři.

Pro aktualizovaný program sledujte facebook TESSEA.

 

Konference je realizována v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 

Logo OPZ barevn

 

13. 6. 2018, 10:00 – 16:00

Kavárna Bílá Vrána, Praha
Poplatek: 800 Kč, pro členy TESSEA zdarma

Každý sociální podnik musí investovat do marketingu. Využíváte Facebook, Instagram, Linkedin, Google, YouTube, Seznam nebo jiný on-line nástroj efektivně? Nebo se k tomu právě chystáte? Zjistěte, jak díky internetu účinně oslovit svou cílovou skupinu a jak co nejlépe zacílit své personální a finanční zdroje.
Seminářem vás provede lektor Vít Skála, ze sociálního podniku PTL, s.r.o., který začínal s podnikáním na internetu již v roce 1998. Zažil první internetový boom a celou dobu sleduje a v praxi testuje, co funguje a co ne. Má za sebou několik vlastních velkých i malých internetových projektů a v roce 2016 založil dnes úspěšný sociální podnik se specializací na internetový marketing. V současné době tým realizuje internetové kampaně pro drobné podnikatele, neziskové organizace i velké instituce s důrazem na prokazatelné výsledky.

PROGRAM:
Jak se internet proměnil za posledních 20 let a jaký trend můžeme očekávat?
Co vše o vás a vašich potenciálních zákaznících Google a Facebook ví?
Co jsou to konverze, KPI, CTR, PPC, PNO a další podobné zkratky?
Proč je důležité měřit výsledky a jak na to?
Vím, co chci? 8 otázek strategického marketéra.
Možnosti propagace aneb od „boost“ FB příspěvku přes Google Merchant Center ke komplexním provázaným kampaním.
Jak vybrat správný cíl kampaně? (Facebook, AdWords)
Když umíte AdWords, umíte i Sklik? Aneb není systém jako systém.
Není sociální síť jako sociální síť. Co mají společné a v čem se liší Facebook, Instagram, Linkedin, Google+, YouTube, Pinterest, Twitter?
Na co se nesmí zapomínat. (See Think Do Care model)

PRO KOHO JE VHODNÉ?
Pro všechny, kteří chtějí uchopit propagaci na internetu systémově. Je jedno, jestli už na internetu inzerujete nebo se k tomu teprve chystáte. Zkušení inzerenti si ověří, zda používají nejvhodnější postupy a zda není někde skulina, kudy dosud zákazníci proklouzávají. Ti, kteří mají pouze základní povědomí o propagaci na internetu, získají jasnou představu o současné paletě nástrojů a jak postupovat, aby peníze do propagace na internetu nelétaly z okna.

Účastníci obdrží návod na popis vlastního avatara a nástroj pro strategické plánování kampaně.
Vše bude prezentováno na konkrétních příkladech z praxe. Diskuse bude probíhat průběžně v průběhu semináře. Připravte si vlastní otázky. S lektorem bude možné se dohodnout na následných individuálních konzultacích (pro členy TESSEA do 31. 8. 2018 zdarma).

 

Přihlásit se můžete do 8.6. zde:

 

Seminář je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 

 

Logo OPZ barevn

 

V hlavní budově MPSV je vyhlášena veřejná soutěž na provozování bufetu. Sociální podniky budou zvýhodněny
 
Další informace zde: 
- v Obchodním věstníku -  https://ov.ihned.cz/zapis/14407608
 
 
​Lhůta pro podání nabídek je 27.4. v 10 hod. ​

 

 

Logo OPZ barevn

 

 

 

Workshop 
(pro členy zdarma, pro ostatní za 800 Kč)

Chystáte se založit sociální podnik s gastronomickým zaměřením?
A jak takové aktivity učinit udržitelnými? Ekonomicky, sociálně i environmentálně.

Vystoupí projektový a marketingový expert pro sektor HORECA František Korál (100PROgastro):

• Trendy v gastronomii
• jak na rizika a úskalí gastro podnikání
• rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným marketingovým a podnikatelským gastro plánem
• personalistika
• proveditelnost případného záměru

Se školitelem bude možné se domluvit na dalších osobních konzultacích.

Diskutovat dále budou zástupci příkladů dobré praxe sociálních podniků a experti na udržitelnost:
Michal Jirsa (Envira o.p.s)
Leoš Mačák (Tichá kavárna)
Zoran Dukič (Bílá vrána)
Pavla Kotíková (Bezobalu)
Jakub Trnobranský (Etnocatering)

Pro závaznou účast se prosím registrujte do 16.4. na tomto formuláři.

 

Workshop je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 

Logo OPZ barevn

 

 

 

V rámci projektu “TESSEA v novém”, který stále běží, mohou členové TESSEA z řad neziskových organizací do srpna 2018 využívat poradenství v následujících oblastech.

Konzultační podpora členům TESSEA zdarma - členské NNO budou mít možnost se na realizační tým obrátit s poptávkou, na základě níž budou mít možnost konzultovat s vybranými experty na sociální a společensky odpovědné podnikání. Konzultace budou probíhat osobně v kanceláři TESSEA, po Skype, příp. i telefonicky/mailem.

Nabízíme:
a) JAK NAJÍT VHODNÝ ZÁMĚR? Pomůžeme všem neziskovkám z řad přidružených členů při nalezení vhodného záměru pro jejich cílovou skupinu, při tvorbě podnikatelského plánu, poradenství při výběru právní formy a zapracování principů sociálního podniku do zakládacích dokumentů, spolupráce na podnikatelském plánu, pomoc při zpracováních dotačních žádostí, při zapracování sociálního podnikání do integrovaných strategií území MAS atd.
b) POMOC PŘI NASTAVOVÁNÍ STRATEGIÍ konzultace a podpora v oblastech nastavování marketingových a obchodních strategií.
c) FINANCE - podpora při ekonomickém řízení organizace, bod zvratu, cash flow, vícezdrojové financování, fundraising, odlišnosti ve finančním řízení (sociální náklady, cena).
d) MARKETING - jak na marketingový mix, jak na průzkum trhu - pravidelný monitoring, jak komunikovat značku sociálního podniku, nové trendy v marketingu a jejich využití pro sociální podnikání, reklama a sociální podnik, PR v sociálním podnikání
e) OBCHOD - komunikace se zákazníky a možné nástroje, obchodní dovednosti v sociálním podnikání, telemarketing a emailing
f) DOTACE - poradenství v dotačních oblastech.
g) SOCIÁLNÍ PODNIK A LIDSKÉ ZDROJE - manažerský tým a jeho kompetence - delegování, efektivní firemní procesy, "zaměstnanecká" SWOT analýza - rizika a přednosti cílové skupiny - řešení, podpora při vytváření pracovních pozic, jak poskytovat psychosociální podporu zaměstnancům z CS, motivace a hodnocení zaměstnanců, podpora týmové spolupráce, vzdělávání zaměstnanců z CS, rozvoj kompetencí zaměstnanců z CS.
h) SOFT SKILLS - efektivní komunikace, řešení mezilidských konfliktů vyjednáváním, verbální a neverbální komunikace
i) A pokud jste Vaše téma nenašli, i tak zavolejte/napište (kontakt viz. níže) a řešení/odborníka najdeme.

Podpora zkušených členů TESSEA těm podnikům, které začínají či potřebují podpořit, tzv. princip peer to peer - zejm. praktické fungování podniku, zkušenosti s nastavováním procesů, s plánováním lidských zdrojů, implementací informačních systémů.


Členské návštěvy - nabídka zprostředkování vzájemných referenčních návštěv mezi 2 či více členy TESSEA. Cílem návštěv bude vzájemné sdílení zkušeností a obohacení vlastního know how, a to přímo na místech, kde se služby poskytují či výroba probíhá. Členská návštěva může probíhat i za účasti zaměstnanců z cílové skupiny.


Pro další informace prosím kontaktujte Markétu Vinkelhoferovou na emailu: marketa.vinkelhoferova@tessea.cz či na tel: +420 731 620 489 nebo Moniku Šikulovou na emailu: kancelar@tessea.cz či na tel: +420 776 786 199 a dohodněte si termín na úvodní konzultaci.

 

Konzultace jsou realizovány v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 

V lednu 2018 byl po odstoupení Šárky Dořičákové správní radou zvolen nový ředitel TESSEA ČR, Ing. Karel Rychtář.

 
Logo OPZ barevn
 
 
 
 
Cílem semináře je seznámit frekventanty se základním pojmoslovím, individuálními potřebami, motivací, motivy k rozvoji své osobnosti, profesních a sociálních kompetencí. Součástí semináře budou ukázky relaxačních technik, individuálního kariérového plánování, testů atd.

 

Kdy: 10:00 - 13:00, 20.10. 2017
Kde: budova SČMVD, Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha-Nové Město, 5.p. místnost E (vedle bufetu)

Zájemci o účast se mohou již nyní registrovat zde.

Členové TESSEA mají účast zdarma.

Ostatní za poplatek 800,- Kč.

 

Workshop je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 Avízo výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Připravuje se vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČR. 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 20. 9. 2017. Avízo výzvy naleznete v sekci Aktuality.

Pro žadatele budou připraveny semináře, o kterých vás společně s informací o vyhlášení výzvy bude Magistrát informovat prostřednictvím webu (sekce Výzvy a sekce Semináře) a newsletteru.

 

TESSEA ČR, z.s. hledá do svého týmu odborné poradce v regionech v projektu TESSEA v novém.

Popis práce:

Poradenství v oblasti sociálního podnikání na DPP (max. 300 hod/rok)

  • Jak najít vhodný záměr
  • Pomoc při nastavování strategie
  • Sociální podnikaní lidské zdroje
  • Finance
  • Marketing
  • Obchod apod.

Požadavky: 

  • Komunikační schopnosti, flexibilita, samostatnost, odpovědnost

 

Obsah přihlášky do výběrového řízení:
Strukturovaný životopis
Motivační dopis k pracovní pozici


Pracovní pozice bude sjednána na období 1. 9. 2017 – 31. 8.2018.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 20.8.2017 na: sarka.doricakova@tessea.cz

 

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru dne 25. 8. 2017.


V Praze 7. 8. 2017 Mgr. Šárka Dořičáková, ředitelka

 

 

Logo OPZ barevn

 

 

 

Termín: 24.8. 2017

Čas: 10.00 - 13.00
Místo: Valašské Meziříčí, Divadelní kavárna, KZ Valašské Meziříčí – zámek Žerotínů, Komenského 1

- první část, analýza problému a stanovení cílů, rizik a příležitostí komunikace
- druhá část praktické cvičení a nastavení konkrétních řešení

Lektor:
Jindřich Motýl je majitelem agentury MOTYL MEDIA s.r.o.. Má více než 20 let zkušeností ve strategickém marketingu a reklamě. Jeho specializací je strategické plánování a kreativita. Oborově se věnuje marektingu v cestovním ruchu, kde získal v roce 2016 profesní titul MBA v managementu cestovního ruchu. V minulosti pracoval na zakázkách pro celou řadu významných firem, jako Baťa, Continental, BestDrive, Barum, Tondach, Ytong, Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, Lemond, Euronics, Elektrowin, Hartmann a další. Zpracovával také řadu projektů pro Zlínský a Moravskoslezský kraj zejména v oblasti cestovního ruchu a marketingu ve veřejné zprávě.

Registrace ZDE.

 

Workshop je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora sociálního podnikání
Číslo: 129

Platnost od: 30. 6. 2017 04:00

Platnost do: 30. 11. 2018 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017 04:00

Alokace v Kč: 150 000 000

Specifický cíl:
Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

Investiční priorita:
2.1 Aktivní začleňování

Prioritní osa:
Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace projektů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Další informace naleznete zde.

Logo OPZ barevn
 
 
 
 
Lektor: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.

Teoretická část:

1) Přivítání a představení osob i jejich záměrů
2) Představení struktury a obsahu podnikatelského plánu
3) Elevator Pitch a Executive Summary
4) Lean Canvas

Praktická část:

1) Formulace vlastního záměru do struktury Lean Canvas
2) „Obhajoba“ životaschopnosti záměru


Kdy: 27.6. 2017 v čase 9:45 - 12:00
Kde: budova SČMVD, Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha-Nové Město, 5.p. místnost E (vedle bufetu)

 

Zájemci o účast se mohou již nyní registrovat zde.

Členové TESSEA mají účast zdarma.

 

Ostatní za poplatek 800,- Kč.

 

Workshop je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

TESSEA ČR z.s. Vás zve na ČLENSKOU SCHŮZI


KDY: 27.6. 2017    

V KOLIK: od 13.00 do 15.00

KDE: Václavské náměstí 831/21, Praha 1, 110 00, 4 patro, místnost B4


Program:

Informace o činnosti TESSEA ČR

Informace o Věcném záměru  zákona o sociálním podnikání

Informace o projektu TESSEA v novém

Schválení zprávy o činnosti za rok 2016

Schválení účetní uzávěrky za rok 2016

Plán činnosti do 31.12.2017

Volba člena správní rady

Diskuze

Závěr

Moderátor:

Šárka Dořičáková, ředitelka TESSEA ČR, z.s.

Občerstvení bude zajištěno.

REGISTRACE ZDE:

Kontakt pro další dotazy: sarka.doricakova@tessea.cz nebo na telefonu 608 178 857.

Členskou schůzi svolává Mgr. Šárka Dořičáková, ředitelka

pořádaný pod záštitou radní Zlínského kraje Michaelou Blahovou

KDY: 15. 6. 2017 od 13:00
KDE: Zlínský kraj, zasedací místnost zastupitelstva kraje – 16 patro, třída Tomáše Bati 21, Zlín

 

Program semináře:
1. Zahájení semináře (13:00 – 13:10)
Úvodní slovo radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí Michaely Blahové

2. Lokální socioekonomický rozvoj (13:10 – 13:30)
Ing. Lukáš Trčka, Ph.D. – ředitel Regionální kanceláře Agentury CzechInvest pro Zlínský kraj

3. Participativní podnikání a jeho význam pro řešení nástupnictví v MSP (13:30 – 13:50)
Ing. Jana Maussen, MPA, poradkyně, oblast zaměstnanecké participace, Úřad vlády ČR

5. Přestávka, občerstvení (13:50 – 14:10)

6. Společensky odpovědné podnikání v regionu – případová studie Pragulic (14:10 – 14:30)
Tereza Jurečková, spoluzakladatelka sociálního podniku Pragulic - Poznej Prahu jinak! z.s.

7. Chyby v projektech sociálního podnikání v rámci OPZ (14:30 – 14:50)
PhDr. Milada Pelajová, Ministerstvo práce a sociálních věcí

8. Představení spolku TESSEA a jeho služeb pro podporu regionálního podnikání (14:50 – 15:10)
Mgr. Šárka Dořičáková, ředitelka TESSEA ČR, s. z.

9. Diskuse, networking (15:10 – 15:30)

 

Registrace na seminář je nutná do 9. 6. 2017 na email: lucie.julinova@kr-zlinsky.cz.

Logo OPZ barevn

 

 

 

Pozvánka na seminář Společensky odpovědné veřejné zadávání a sociální podniky

Seminář organizuje TESSEA ČR ve spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC.

Seminář povedou odborníci z projektu MPSV „Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání“.

 

Kde: KÚ Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava 702 18 (zde), místnost D200 - předsálí zastupitelstva
Kdy: 18. 4. 2017, od 10 - 12 (místnost bude otevřená již od 9:30)

Program:
Stručný úvod k odpovědným veřejným zakázkám, přetrvávající mýty.
Možnosti podpory sociálních podniků v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- vyhrazené zakázky
- hodnocení
- rozdělení zakázek na části
- dynamický nákupní systém
- jiné možnosti podpory
- předběžné tržní konzultace
Co mohou sociální podniky dělat, aby uspěly ve veřejných zakázkách
Dotazy k odpovědnému veřejnému zadávání


REGISTRACE ZDE

 

Akce probíhá v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 

Kontaktní osoba: Šárka Dořičáková, sarka.doricakova@tessea.cz, tel: +420 608 178 857.

 

Logo OPZ barevn

 

 

 

 

Workshop EET pro sociální podnikatele
S lektorkou Miroslavou Nebuželskou z poradenské firmy 22HLAV EDU s.r.o.

Kdy: 9:30 - 12:30, 17.1. 2017
Kde: budova SČMVD, Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha-Nové Město, místnost bude upřesněna

Zájemci o účast se mohou již nyní registrovat zde.

Členové TESSEA mají účast zdarma.

Ostatní za poplatek 800,- Kč.

 

Workshop je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 
 
 
Vážení členové a příznivci TESSEA ČR,
 
přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů
 
Šárka Dořičáková

Logo OPZ barevn

 

 

 

 Tisková zpráva Praha, 21. září 2016


TESSEA v novém

Hlavním cílem nového projektu je budovat kapacitu Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA a podporovat její členské nestátní neziskové organizace za účelem posílení sociálního začleňování znevýhodněných skupin prostřednictvím sociálního podnikání. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na budování a profesionalizaci sociálního podnikání, včetně jejich vzájemného propojování členů z řad NNO.