PŘIHLÁŠKA DO TESSEA

Více informací o řádném členství

Více informací o přidruženém členství

PŘIHLÁŠKA DO TESSEA

PŘIHLÁŠKA ZA ŘÁDNÉHO ČLENA TESSEA

Přihláška Řádného člena proběhne ve 2. krocích:

V 1. kroku kromě poskytnutí základních údajů o vaší organizaci popíšete svoji motivaci pro žádost o členství v TESSEA, a jak váš sociální podnik naplňuje principy sociálního podnikání. Po vyplnění členské přihlášky vám bude doručen potvrzovací email s odkazem na přihlášku ke stažení v pdf. Následně bude vaše členství projednáno správní radou TESSEA ČR, z. s. a nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky vás o výsledku vyrozumíme e-mailem. 

V 2. kroku vám po schválení vašeho členství e-mailem zašleme registrační údaje a vyzvání k vytvoření profilu v Členské sekci TESSEA. Po úspěšné registraci bude nutné doplnit některá data o vaší organizaci. Budete také vyzváni k zaplacení členského příspěvku 5000 Kč/rok (obdržíte od nás fakturu). Po zaplacení členského příspěvku se stanete řádným členem TESSEA ČR z.s.

Pro úspěšné vyplnění přihlášky Řádného člena budete potřebovat:

  • aktuální verzi zakladatelského dokumentu ve formátu PDF (zakladatelská listina/společenská smlouva/stanovy apod.), ve kterém se hlásíte k principům sociálního podniku, případně čestné prohlášení (OSVČ);
  • doporučení od dvou zakladatelů, nebo řádných členů TESSEA ČR - naskenované v PDF. Vzor najdete zde.

Přihláška za přidruženého člena TESSEA

Ve formuláři prosím vyplňte základní údaje o vaší organizaci, popište svoji motivaci pro žádost o přidružené členství v TESSEA, a jak vaše činnost souvisí se sociální ekonomikou/sociálním podnikáním, či případně, pokud sociálně podnikáte, jak váš podnik naplňuje principy sociálního podnikání. Po vyplnění přihlášky vám bude doručen potvrzovací email s odkazem na přihlášku ke stažení v pdf. Následně bude vaše členství projednáno správní radou TESSEA ČR, z. s. a nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky vás o výsledku vyrozumíme e-mailem.IDENTIFIKACE

 Načíst údaje z ARES
 Tooltip

Registrace v obchodním rejstříku nebo u živnostenského úřadu

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Statutární zástupce

Zástupce pro jednání s TESSEA

II. POPIS ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO PODNIKU

zbývá znaků

zbývá znaků

K žádosti o řádné členství doložte:


   
Stanovy_Fair&Bio druzstvo.pdf

   
Dobrozdani pro Fair & Bio_Envira.doc

   
TESSEA_doporuceni_Fair_Bio.docx

III. MOTIVACE

zbývá znaků
zbývá znaků
zbývá znaků
zbývá znaků

Celé znění souhlasu

PŘIHLÁŠKA DO TESSEA - 2. KROK

1. Prosíme vyplňte následující údaje o vaší organizaci pro statistické potřeby TESSEA

Počet zaměstnanců sociálního podniku
Z toho znevýhodněných osob
Z toho osob se zdravotním postižením
Obrat ze sociálního podnikání za poslední 2 uzavřená účetní období, v celých tisících Kč: (vyplní ti, kteří vedou sociální podnik jako samostatné účetní středisko, ostatní vyplní kvalifikovaný odhad)

 

2. ÚDAJE PRO POTŘEBY PROFILU ORGANIZACE A SOCIÁLNÍHO PODNIKU, KTERÉ BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBU TESSEA.CZ

Web a sociální sítě vaší organizace
Web a sociální sítě vašeho sociálního podniku (pokud se liší od organizace)
zbývá znaků
zbývá znaků
   
   
   

Celé znění souhlasu

PRO ADMINISTRÁTORY


Svým podpisem beru na vědomí, že poskytnu základní statistické údaje ke své činnosti.

Zavazuji se také k ročnímu poskytování nezbytných informací a dat.

Dále beru na vědomí, že moje osobní údaje zpracovává TESSEA ČR, z.s. se sídlem Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04482948, spisová značka L 63757 vedená u Městského soudu v Praze.

TESSEA ČR, z.s. zpracovává osobní údaje za účelem vedení členské databáze, k zasílání sdělení o akcích, k uveřejňování informací ve svých informačních materiálech a ve svém emailovém zpravodaji.

TESSEA ČR, z.s. zpracovává vaše osobní údaje uvedené na přihlášce (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo) v souladu s národní i evropskou legislativou a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům budou mít přístup výhradně členové či zaměstnanci TESSEA ČR, z.s. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vašeho členství v TESSEA ČR, z.s., a nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení členství.