Logo OPZ barevn

 

 

 

 Tisková zpráva Praha, 21. září 2016


TESSEA v novém

Hlavním cílem nového projektu je budovat kapacitu Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA a podporovat její členské nestátní neziskové organizace za účelem posílení sociálního začleňování znevýhodněných skupin prostřednictvím sociálního podnikání. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na budování a profesionalizaci sociálního podnikání, včetně jejich vzájemného propojování členů z řad NNO.

 

V rámci aktivit projektu bude probíhat průběžná podpora NNO při realizaci sociálně podnikatelských aktivit členů TESSEA prostřednictvím poradenství a sdílení zkušeností. Další propagace sociálního podnikání bude realizována pomocí osvětových akcí, konferencí a workshopů v regionech. Po celou dobu bude zajišťována konzultační a odborná podpora zkušených členů TESSEA těm podnikům, kteří potřebují podpořit v počátcích, a to včetně členských návštěv a propagace výrobků a služeb členů TESSEA.

V průběhu projektu vznikne nástroj pro zjišťování a naplňování principů sociálního podniku a souhrnná mapovací studie Zpráva o stavu sociálního podnikání v ČR, která bude navazovat na Studii infrastruktury sociální ekonomiky v ČR vytvořené v projektu TESSEA v roce 2011.

“Jsme rádi, že projekt na budování kapacity sítě TESSEA byl z ESF podpořen, protože mnohé neziskové organizace se snaží o uplatnění svých klientů, kteří na otevřeném pracovním trhu nalézají uplatnění jen stěží. Proto jsou cílovou skupinou projektu neziskové organizace, které se směrem sociálního podnikání chtějí vydat a potřebují podporu”: řekla Šárka Dořičáková, ředitelka TESSEA.


TESSEA ČR, z.s. (ve zkratce „TESSEA“) je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR s vazbou na činnost v regionech. TESSEA zastřešuje sociální podniky z celé ČR, propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. Současně poskytuje členům, i zájemcům o téma aktuální informace o sociálním podnikání nejen v ČR, ale i jinde ve světě. Číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 

Další informace:
TESSEA ČR, z.s.
Václavské náměstí 21, Praha 1, 113 60
Tel.: +420 776 236 792
E-mail: kancelar@tessea.cz
Web: www.tessea.cz

 

TZ ke stažení zde.