pořádaný pod záštitou radní Zlínského kraje Michaelou Blahovou

KDY: 15. 6. 2017 od 13:00
KDE: Zlínský kraj, zasedací místnost zastupitelstva kraje – 16 patro, třída Tomáše Bati 21, Zlín

 

Program semináře:
1. Zahájení semináře (13:00 – 13:10)
Úvodní slovo radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí Michaely Blahové

2. Lokální socioekonomický rozvoj (13:10 – 13:30)
Ing. Lukáš Trčka, Ph.D. – ředitel Regionální kanceláře Agentury CzechInvest pro Zlínský kraj

3. Participativní podnikání a jeho význam pro řešení nástupnictví v MSP (13:30 – 13:50)
Ing. Jana Maussen, MPA, poradkyně, oblast zaměstnanecké participace, Úřad vlády ČR

5. Přestávka, občerstvení (13:50 – 14:10)

6. Společensky odpovědné podnikání v regionu – případová studie Pragulic (14:10 – 14:30)
Tereza Jurečková, spoluzakladatelka sociálního podniku Pragulic - Poznej Prahu jinak! z.s.

7. Chyby v projektech sociálního podnikání v rámci OPZ (14:30 – 14:50)
PhDr. Milada Pelajová, Ministerstvo práce a sociálních věcí

8. Představení spolku TESSEA a jeho služeb pro podporu regionálního podnikání (14:50 – 15:10)
Mgr. Šárka Dořičáková, ředitelka TESSEA ČR, s. z.

9. Diskuse, networking (15:10 – 15:30)

 

Registrace na seminář je nutná do 9. 6. 2017 na email: lucie.julinova@kr-zlinsky.cz.