Pozvánka na seminář Sociální podnik v dodávkách veřejným institucím


Seminář pořádá TESSEA ve spolupráci s experty MPSV z projektu Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

KDY: 4.6.  2019

KDE: Praha, SČMVD, Václavské náměstí 831/21, zasedací místnost upřesníme

KDO: zástupci TESSEA a MPSV

 

REGISTRACE ZDE

Pozvánka ke stažení zde.


→→
Seminář je určen sociálním podnikům, integračním sociálním podnikům, zaměstnavatelům na chráněném trhu práce. Setkání má za cíl představit možnosti a na druhé straně upozornit na meze a překážky zapojení sociálních podniků do plnění veřejných zakázek, jakož i nastínit možnosti překonávání těchto překážek.
←←

 

PROGRAM:

9:00 - 9:30
Registrace a zahájení

9:30 - 11:00
Sociální podnik ve veřejných zakázkách
Úvod k veřejným zakázkám. Možnosti zapojení sociálního podniku.
Demonstrace na příkladech dobré praxe.

11:00 - 11:30
Coffee break

11:30 - 13:00
Komunikace zadavatele a dodavatele
Kde hledat? Jak komunikovat se zadavatelem?
Základní seznámení se s problematikou komunikace v souvislosti s veřejnými zakázkami
(včetně demonstrace elektronických nástrojů).

13:00 - 13:30
Diskuse a závěr

 

 

Evropská směrnice zapojování sociálních podniků podporuje.

Jako zástupci malých a středních podniků mají i sociální podniky obecně možnost účasti na plnění veřejných zakázek. Evropská směrnice zapojování sociálních podniků podporuje, a také český zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje škálu ustanovení, která směřují ke zlepšení možností účasti menších hráčů na dodávkách veřejným institucím, nebo ke zohledňování sociálních dopadů veřejných nákupů. Přesto není účast a tím méně úspěch sociálních podniků ve veřejných zakázkách samozřejmostí a je žádoucí tyto možnosti lépe představovat zadavatelům i dodavatelům, a tím podporovat vyšší míru zapojení sociálních podniků do veřejných zakázek.

Podpora sociálních podniků by se měla stát ve veřejných zakázkách běžná

Zapojení sociálního podniku do veřejných zakázek vyhlášených městem, obcí, krajem nebo státní institucí může být jeden ze způsobů, jak zabezpečit úspěšnost byznys modelu sociálního podniku a snížit jeho ekonomickou závislost na dotacích.
Řada veřejných institucí myslí i na zapojení malých a středních podniků, anebo přímo vyhrazují účast dodavatelů, kteří zaměstnávají osoby zdravotně postižené. Stále však přetrvávají stereotypy, obavy a nedůvěra, často i nedostatek zkušeností s postupy, které umožňuje stávající zákon o veřejném zadávání.

Příklady dobré praxe existují

Motivaci k zapojení se do veřejných zakázek budete čerpat z příkladů dobré praxe především z České republiky, ale i ze zahraničí. Upozorníme vás také na překážky a meze a jak je lze překonat.
Věnovat se budeme i tomu, kde a jak vyhledávat veřejné zakázky, či jakým způsobem podat nabídku (vč. obecného seznámení s elektronickými nástroji).