Vážení členové TESSEA,

uvědomujeme si, že situace není jednoduchá a důsledky koronaviru dolehnou v plném rozsahu na všechny a mohou být horší než v letech ekonomické krize a její doznívání 2009-11. Vzhledem k charakteru činnosti sociálních podniků se projeví různě a v různou dobu.

Jsme v kontaktu se zástupci zaměstnavatelů v Tripartitě i v Krizovém štábu ČR, respektujeme nutnost upřednostnit hlediska zdravotní a pracovněprávní před specifiky sektoru sociálních podniků.

Z pohledu přijímaných opatření jsou SP v drtivé většině malými a mikro-podniky, na které se vztahují všechny schválené a připravované úlevy v oblasti daní, financí, zaměstnanosti i odvodů. Protože většina členů je současně zaměstnavateli více než 50% OZP, největší úskalí očekáváme nejvíce problémů v budoucím posuzování souběhu plošných opatření a úlev s režimem §78 a 78a.

Čekáme na definitivní znění novel zákoníku práce a dalších, aktuálně projednávaných vládou i parlamentem, máme v úmyslu vytvořit praktický přehled pro vaše rozhodování již v dubnu t.r., urychlit metodické postupy MPSV a ÚP ČR.

Zejména tam, kde se už projevují poruchy obchodních vztahů, zejména v oblasti služeb, ale také v důsledku útlumů výroby, doporučujeme přejít na krizový management, kde klíčovou roli sehraje udržení peněžních toků (inspirace např. v tomto článku).

Je možné využít sítě konzultantů a expertů v rámci projektu MPSV ČR Podpora sociálního podnikání pokračuje. Mnozí z nich jsou přímo z řad TESSEA a nebo s naším spolkem v těsné spolupráci.

Zatím nemůžeme nabídnout závazné výklady a postupy, neváhejte však a využijte svých kontaktů na ostatní členy, hledejte společně originální postupy, jak zachovat rovnováhu podnikatelských a sociálních cílů, stejně jako zaměstnanost znevýhodněných, pro které jsme v mnoha případech jedinou šancí. Budeme rádi, když to s námi budete sdílet.
Pro aktuální situaci sledujte tyto weby:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/ministerstvo-financi-prehledne-ke-korona-37925
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
https://www.komora.cz/koronavirus/

Máme také informace, že sekce 8 MPSV ČR samostatně připravuje změny podmínek realizace schválených grantů (programu OPZ č. 129 z let 2018-19) pro aktivní příjemce podpory, tedy v oblasti indikátorů, monitorovacích zpráv a dalších podmínek udržitelnosti.

Přejeme vám hodně zdaru v této výjimečné době!

Správní rada TESSEA ČR
Karel Rychtář, ředitel