Podpora sociálního podnikání v nejisté době koronavirové

 

  • Advokační

 TESSEA je v kontaktu s MPSV, Úřadem vlády a dalšími relevantními místy a dává podněty, aby podpora sociálního podnikání v těchto nejistých dobách byla i nad rámec konvenčního podnikání. Dále spolupracuje s evropskou platformou integračních sociálních podniků ENSIE, která intervenuje v rámci EU i oslovuje i představitele naší vlády, MPSV a MPO. O konkrétních krocích a vývoji vás budeme průběžně informovat.

 

  • Finanční

Další fáze úvěrového programu ČMRZB (a dalšími bankami) COVID II bude spuštěna od 2. 4. 2020 – bude však poskytován jen na projekty realizované mimo území hl. města Prahy.

Záruka bude podnikatelům poskytována: až na 3 roky, na provozní úvěry ve výši od 10 tis. do 15 mil. Kč, bude krýt až 80 % komerčního úvěru. Příspěvek na úhradu úroků pak bude činit až 1 mil. korun. Zaručovaný úvěr bude možné využít na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.

Další informace na naleznete:

Aktuality sledujte i na webu České sociální podnikání anebo na Tržišti v dobách nejistých.

 

  • Konzultační a mentoringová

Připomínáme, že někteří zástupci TESSEA nabízejí své kapacity na konzultace zdarma v různých oblastech sociálního podnikání (kontakty naleznete v odkazech anebo se obraťte na Markétu Vinkelhoferovou: marketa.vinkelhoferova@tessea.cz)

Karel Rychtář – ředitel TESSEA, expert na management a krizové řízení

Konzultuje: Krizový plán a krizové řízení, zdroje financování, předpoklady pro vznik, udržení a rozvoj sociálního podniku, podnikatelské zaměření, vztahy v sociálním podniku.

Kontakt: karel.rychtar@tessea.cz

Petra Francová – zakladatelka a členka TESSEA

Má velké zkušenosti a nabízí svou konzultační podporu a pomoc pro lidi, kterým se nyní boří stávající metody podnikání. Může sloužit jako počáteční osoba ("rozcestník"), protože má velký přehled, co se kde děje, a zná mnoho lidí včetně konzultantů MPSV. Má mentorský výcvik a sociálním podnikatelům v nesnázích nabízí, aby s ní probrali svou situaci a ujasnili si své další kroky. Má kapacitu na poskytování konzultací, a to prostřednictvím skypu, telefonu nebo mailu. 

Další informace a kontakt zde.

Markéta Vinkelhoferová – členka správní rady TESSEA, marketing, komunikace a budování komunitního trhu, environmentální přesahy

Expertka na environmentální sociální podnikání, budování komunitního trhu online i offline a nastavení komunikace sociálních podniků navenek, pomoc s podnikatelským plánem a strategickým plánováním udržitelnosti.

Kontakt: marketa.vinkelhoferova@tessea.cz

Další informace zde.

Vít Skála – člen správní rady TESSEA, obchod a marketing

Kontakt a informace zde.

Dále jsme pro členy TESSEA vyjednali kapacitu u těchto dalších expertů a konzultantů:

Petra Benešová – obchod a marketing

Jak se udržet v optimismu a připravovat se na život po pandemii. Jak využít příležitostí a najít nové způsoby fungování organizace, firmy, společnosti, sami sebe. Konzultace/mentoring marketingu - jak zaujmout firmy tím, co děláte, obchodní podněty, obchodní signály, jak s nimi pracovat, jak je rozpoznat, jak se sebe-prezentovat, jak prezentovat firmu - PR a firemní příběh, jak pracovat s emocemi v tom, co dělám, jak nadchnout okolí sociální sítě a jejich využití, vizualizace firmy a práce se zaměstnanci - HR marketing.

Kontakt a více informací zde.

František Korál – gastro-poradenství

Konzultace doplněny o aktuální informace co dělat při současném omezení gastro-provozu, jak komunikovat k zaměstnancům a jaká opatření ihned provést. Dále jak využít nuceně volný čas k revizi business plánu podniku, rozvoji lidi třeba i on-line na dálku. V neposlední řadě i to, jak se přiopravit na znovuotevření provozovny, jaké akce nachystat a dohnat co nejvíce ušlý zisk.

Kontakt a více informací zde.

Připravila: Markéta Vinkelhoferová