Vážení členové, prosíme o vyplnění rychlé ankety týkající se aktuálních a předpokládaných dopadů pandemie na vaši obchodní, personální a ekonomickou situaci. Jsme si vědomi, že jen část odpovědí se může opírat o závazné informace, situace se vyvíjí rychle. Přesto je získání přehledu velmi důležité pro jednání s MPSV ČR, které připravuje dílčí novelu zákona, určité úlevy také v režimu podpory dle §78 a 78a, který se týká většiny z vás.

Vzhledem k charakteru návrhů, které má projednat vláda v příštím týdnu nedoporučujeme podávat žádosti o příspěvek dle §78a za 1.Q.2020 dříve, než bude znám konkrétní návrh dílčích změn pro zrychlené projednání ve sněmovně.

 

ANKETA JE ZDE A JE ANONYMNÍ