Program ochrany zaměstnanosti Antivirus pomůže zaměstnavatelům ochránit pracovní místa, aby nedocházelo k propouštění. Program byl 31. 3. 2020 vládou ČR schválen a od 6. 4. 2020 je možné žádat. Podobné informace na webu MPSV včetně videonávodu na vyplnění žádosti.

Pro využití režimu podpory v programu Antivirus není rozhodující právní forma zaměstnavatele. Podporu tedy mohou využít v rámci daných pravidel neziskové organizace (zde zdroj informací z webu Neziskovky.cz) stejně jako podnikatelé, obchodní společnosti a družstva. Stále však platí obecné pravidlo, že není přípustný souběh těchto kompenzací s podporou pro stejný účel z veřejných financí (např. příspěvku dle §78 s některým příspěvkem z programu Antivirus).