5 chytrých kroků k rozvoji sociálního podnikání v ČR podle TESSEA (9. 9. 2020)

1.) Do přípravy legislativy (zákona o sociálním podniku) zapojit oficiální zástupce sociálních podniků.
2.) Zpracovat národní a regionální strategie sociálního podnikání. Nositelem strategií musí být nejen centrum (stát), ale i regiony (kraje).
3.) V rámci strategií definovat systémovou podporu sociálním podnikům.
4.) Zajistit systémovou finanční podporu zastřešujícím a podpůrným organizacím, regionálním centrům sociální ekonomiky. Základy těchto center jsou již v Pardubickém a Královehradeckém kraji, funguje klastr v Moravskoslezském kraji a začíná centrum v Kraji Vysočina. Je nutná kombinace národních, krajských, obecních, soukromých a evropských zdrojů a také spolupráce těchto organizací, krajů a MPSV ČR.
5.) Zajistit přístup sociálních podniků k veřejným zakázkám, včetně zakázek malého rozsahu – pro mnohé sociální podniky atraktivnější než zakázky zadávané dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Motivovat státní, krajské a městské organizace, aby pro uspokojování svých potřeb primárně využívaly místních sociálních podniků a pouze v případě, že sociální podniky nebudou schopny požadavky naplnit, využít služeb ostatních komerčních firem. Zvýšit informovanost zástupců institucí veřejného sektoru o aktivních sociálních podnicích a sociálních podniků o veřejných zakázkách. Podpořit vznik katalogů sociálních podniků. Role MPSV ČR a krajů, případně regionálních center sociální ekonomiky.

Připravili: Vít Skála a Karel Rychtář