Dobrá zpráva pro sociální podniky – zaměstnavatele OZP

Jak jste byli informováni, už od počátku roku čekáme na projednání Nařízení vlády ke zvýšení příspěvku dle §78a zákona o zaměstnanosti. Teprve po dlouhých diskusích a několika odkladech projednala vláda návrh ministryně Maláčové, který byl připraven už v březnu t.r.

Ve hře byly varianty částky zvýšení limitu 800/1100 Kč měsíčně, původní návrh na účinnost od 1.1.2021 (uplatnění od IV.Q.2020) nakonec po našich intervencích změnilo MPSV ČR termín uplatnění na 1.10.2020 (uplatnění od 1.7.2020).

Vláda nakonec rozhodla podle očekávání o kompromisu

  • Částka se zvyšuje o 800 Kč měsíčně
  • Účinnost 1.10.2020 znamená možnost žádat o zvýšený příspěvek již za III.Q.2020

Z průběhu jednání nejen o tomto zvýšení, ale i o dalších plošných nástrojích (schválená verze „kurzarbeitu“, ošetřovné a další) je zřejmé, že Ministerstvo financí se snaží co nejvíce omezovat nárokové a „kvazinárokové“ výdaje pro rok 2021 a další.

Strašákem zůstává avizované další zvýšení minimální mzdy pro rok 2021, které by fakticky vyžadovalo další jednání a problémy zaměstnavatelů osob s velmi nízkou přidanou hodnotou práce.