V Praze, dne 5. listopadu 2020


Vážená paní ministryně,


jako skupina nejvýznamnějších zástupců sociálních podniků v ČR a sdružení podporujících sociální podniky se na Vás obracíme s požadavkem na zajištění jednoduché a administrativně nenáročné kompenzace dopadů pandemie Covid 19 na rostoucí část sociálních podniků. Jedná se zejména o integrační sociální podniky zaměstnávající znevýhodněné osoby, z nichž pouze část patří mezi skupinu zaměstnavatelů na tzv. chráněném trhu práce. K nejpostiženějším patří aktuálně sociální podniky poskytující služby, typicky v oboru gastronomie, ale i řady dalších služeb.

Podle našich zjištění nedisponují tito sociální podnikatelé, z nichž mnoho nastartovalo svou činnost s podporou ESF výzev vašeho ministerstva, finančními rezervami umožňujícími dlouhodobě dofinancovat podporu v rámci programů Antivirus či COVID – nájemné, řadě z nich hrozí ukončení činnosti spojené se zánikem vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné osoby. Vedení sociálních podniků zachovalo s vynaložením velkého úsilí většinu pracovních míst pro své znevýhodněné zaměstnance při první vlně koronakrize a poskytuje jim průběžně všestrannou podporu, druhou vlnu však většina z nich bez poskytnutí rychlé a specifické podpory neustojí. Ztráta pracovního uplatnění by přinesla jejich znevýhodněným zaměstnancům obrovské problémy. Jsme přesvědčeni o tom, že je pro státní rozpočet méně finančně nákladné pomoci tato pracovní místa udržet, než následně podporovat vznik nových sociálních podniků. Jsme si vědomi, že pro tento účel je vytvoření grantových programů příliš zdlouhavé a náročné, navrhujeme proto zvážit přijetí pomoci formou příspěvků po vzoru např. živnostníků nebo jednatelů mikrofirem, v přiměřené výši a na nezbytně nutnou dobu do překonání krizového období.

Vážená paní ministryně, věříme, že se i pro tento citlivý segment, který vykonává velmi potřebnou dlouhodobou práci, a to zejména sociální integraci znevýhodněných osob, a stále si v ČR hledá své „místo na slunci“, podaří najít řešení, které podpoří i motivaci a důvěru sociálních podnikatelů pro budoucí roky. Vzhledem k počtu dotčených sociálních podniků a počtu pracovních míst nemohou být náklady na takové mimořádné opatření významnou zátěží pro státní rozpočet.

Děkujeme za Vaši podporu rozvoji a stabilitě sociálních podniků v ČR, s pozdravem

 

 

1. TESSEA ČR, z.s., ing. Karel Rychtář, člen správné rady a ředitel, karel.rychtar@tessea.cz
2. Klastr sociálních podniků a inovací SINEC z.s., ing. Jakub Mateiciuc, prezident, k.mateiciuc@gmail.com
3. P3 – People, Planet, Profit, o.p.s, Martin Buchar, ředitel, martin.buchar@p-p-p.cz
4. Sociální podniky z Vysočiny z.s., Bc. Miroslav Krajcigr, info@spzv.cz
5. Spiralis z.s., ing. Jolana Turnerová, výkonná ředitelka, turnerovaj@spiralis-os.cz

 

Další signatáři:

6. SDZP družstvo Ing. Martin Penc, MBA martin.penc@sdzp.cz
7. Ekumenická akademie - Fair & Bio obchod Karolína Silná karolina@ekumakad.cz
8. Háta, o.p.s. Iveta Vrbová hata.ops@seznam.cz
9. AKROBRAB s.r.o. Miroslav Krajcigr krajcigr@akrobrab.cz
10. Fair & Bio pražírna Markéta Vinkelhoferová marketavink@fair-bio.cz
11. Centrum sociálních firem Fokusu Praha Jiří Novák novak.jiri@fokus-praha.cz
12. Vrátka Třebíč s.r.o. Michaela Dostalova Ucetni@vratka.cz
13. Vrátka,z.s. Irena Rybníčková rybnickova.irena@vratka.cz
14. Trast pro ekonomiku a společnost RNDr. Naďa Johanisová, PhD johaniso@fss.muni.cz
15. Autonapůl, družstvo Stanislav Kutáček kutacek@autonapul.cz
16. Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. Anna Šimonová anna.simonova@fokusvysocina.cz
17. PEI - Michal Zachar Michal Zachar zachar@pei.cz
18. ENVIRA, o.p.s. Michal Jirsa, ředitel jirsa@toulcuvdvur.cz
19. Prometheus Effect,o.p.s. Kateřina Emingrová katerinamost@seznam.cz
20. Zelený klíč, s.r.o. Karel Komárek komarek@ksrdciklic.cz
21. z5smysl, s.r.o. Iva Černá iva.ccernaa@gmail.cz
22. družstvo TEXman Lenka Dražilová drazilova@texman.cz
23. CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s. Petr Světlík chrpa@chrpakrnov.cz
24. ZAHRADA2000 z.s. St. Turek info@zahrada2000.cz
25. Cider Bohemia s.r.o. Alena Valešova info@ciderbohemia.cz
26. Simabelle s.r.o Jarolím Čtvrtníček simabelle@seznam.cz
27. Spirála Ostrava, z.ú. Eva Krestová eva.krestova@spirala-ops.cz
28. AREVAL s.r.o. Jiří Černý cerny@areval.cz
29. Jizerská Levandule s.r.o. Adéla Heindorferová adela@levandulovna.cz
30. Přirozenou cestou s.r.o. Stanislav Hyrák prirozenoucestou@email.cz
31. 1.Jinačí s.r.o. Lenka Herentinová 1.jinacisro@gmail.com
32. MENTAL CAFÉ z.s. Lucie Gurecká mentalcafe2014@gmail.com
33. Ozvučovací sgentura Serendipity s.r o. Aleš Baran aldabarda@seznam.cz
34. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. marie.dohnalova@fhs.cuni.cz
35. Lemanta s.r.o. Petr Kolář petr@lemanta.cz
36. Pasta Fidli s.r.o. Helena Cyrnerová helenapastafidli@gmail.com
37. MELIVITA s.r.o. Kateřina Cyrusová katerina.cyrusova@chytrasvacina.cz
38. Krabičky - výrobní družstvo Lenka Niklová info@krabickyvd.cz
39. Prádelna Zlín Martina Kadlecová info@zlinpradelna.cz
40. Květná Zahrada, z.ú. Mgr. Ferdinand Raditsch kvetnazahrada@seznam.cz
41. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze Amal Klimtová amalness@gmail.com
42. 1.VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s. r. o. Aneta Klimentová reditel@1-vd.cz
43. Dobrý domov s.r.o. Jiří Volný dobry.domov@gmail.com
44. Ergon-sociální podnik, z.s. Dolores Czudková dolores.czudkova@ergonsp.cz
45. CLEAR SERVIS o.p.s. Dolores Czudková clear.servis@seznam.cz
46. Prádelna Prapos s.r.o. Mgr. Pavel Kantor kantpa@centrum.cz
47. OCCASIO o.p.s. Petr Vaškovic vaskovic@occasioops.cz
48. Mycolab s.r.o. - KABINET CB Dana Kalistová info@kabinetcb.cz
49. Maříž, s.r.o. Markéta Trubáčková mariz@aokmariz.cz
50. akademik - KAE FF UP Ondřej Kročil ondrejkrocil@seznam.cz
51. Akademik - KAE, FF UP Jaroslava Kubátová jaroslava.kubatova@gmail.com
52. MERYUP - cycling s.r.o. Pavlína Hradečná pavlina.hradecna@meryup.cz
53. Katedra sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. jaroslava.stastna@ff.cuni.cz
54. Družstvo VIKTORINA LOCA Hana Švecová druzstvo@viktorinaloca.cz
55. Baby Office, s.r.o. Hana Müllerová hana.mullerova@babyoffice.cz
56. Pražírna Drahonice - A MANO s.r.o. Václav Prokop prokop@centrummartin.cz
57. První Písecká Polívkárna - Sociální Institut s.r.o. Vladimír Václavík socialni.institut@seznam.cz
58. Centrum MARTIN o.p.s. Daniela Prokopová prokopova@centrummartin.cz
59. Sociální podnik Klubák, z.ú. Alena Pecková klubak@klubickoberoun.cz
60. Klubíčko Beroun, z.ú. Alena Pecková info@klubickoberoun.cz
61. SP Klubák z.ú. Filip Hirsch fhirsch@klubickoberoun.cz
62. Společnost E a její sociální podnik Aranžérie Alena Červenková alena.cervenkova@spolecnost-e.cz
63. Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s. Leoš Mačák leos.macak@tichysvet.cz
64. Zelený ostrov Ilona Bedrnová ilona.bedrnova@zelenyostrov.eu
65. Charita Opava Jan Hanuš hanus@charitaopava.cz
66. Sociální podnik Klubák, z.ú. Alena Muchlová klubak@klubickoberoun.cz
67. Asociace sociálního zemědělství, z.s. Eliška Hudcová info@socialni-zemedelstvi.cz
68. Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Mgr. Eliška Hudcová, Ph.D. hudcova@jabok.cz
69. TRIANON, z.s. Český Těšín Viliam Šuňal predseda@ostrianon.cz
70. CARITAS-VOŠ sociální Olomouc Ester Danihelková ester.danihelkova@caritas-vos.cz
71. Sociální podnik Klubák, z.ú Ladislav Pecka l.pecka@seznam.cz
72. BOTUMY s.r.o. Jaroslava Saidlová j.saidlova@botumy.cz
73. Caritas - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Martin Bednář martin.bednar@caritas-vos.cz
74. Maturus, o. p. s. Jitka Čechová reditel@maturus.cz
75. Masopust gastro s.r.o. Vladislava Prollová info@masopustspolek.cz
76. Vedum z.s. Jan Palička jan.palicka@1sdzp.cz
77. ENSIE, European Network of Social Integration Enterprises Patrizia Bussi patrizia.bussi@ensie.org
78. Zelená dílna s.r.o. Věra Štěpaníková zelena.dilna@ligabruntal.cz
79. ZO ČSOP VERONICA - Centrum Veronica Hostětín Marie Křiváková Marie.krivakova@veronica.cz
80. Mens- Sana Ostrava Mgr. Roman Machura hiamuri@gmail.com
81. Institut komunitního rozvoje, z.s. Dana Diváková dana.divakova@ikor.cz
82. BOTUMY s.r.o., Daniela Holušová d.holusova@botumy.cz
83. Pragulic Tereza Jurečková pragulic@pragulic.cz
84. Ekoinfocentrum ZO ČSOP Jana Kotoučková ekoinfo@centrum.cz
85. Belgium, Brussels DE BEYS Julien juldebeys@yahoo.fr
86. Evropský parlament Radka Maxová radka.maxova@europarl.europa.eu
87. PTL, s.r.o. Vít Skála skala@ptl.cz
88. Coworkingové družstvo spolu Eva Worswick manager@coworking-humpolec.cz
89. Ústav pohoda Tomáš Dubský t.dubsky@seznam.cz
90. JINAK, o.p.s. Martina Chlápková info@jinakops.cz
91. Včera, dnes a zítra s.r.o. Josef Pospíšil pospisil@vceradneszitra.cz
92. Europoslanec, Místropředseda výboru pro zaměstnanost a sociální věci Tomáž Zdechovský tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu
93. Slezská diakonie, Český Těšín Zuzana Filipková z.filipkova@slezskadiakonie.cz
94. Náruč, z.s. Zuzana Dudáková zuzana@spoleknaruc.cz
95. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Mgr. Ivana Jírů, ředitelka ivana.jiru@skolspec.cz
96. Evropský parlament Kateřina Konečná katerina.konecna@europal.europa.eu
97. Kola pro Afriku o.p.s. Ing. Petra Mičková info@kolaproafriku.cz
98. Krámek s DOBROtami Mgr. Hana Nováková bac@email.cz
99. Stanice Pavlov o.p.s. Zbyšek Karafiát reditel@stanicepavlov.cz
100. Koukol v obilí, z.s. Magdaléna Špeldová speldovkam@seznam.cz
101. European Association of Development Agencies, Tessa Anné, tessa.anne@eurada.org

JAK SE PŘIDAT V OTEVŘENÉMU DOPISU?   

Stačí připojit svůj podpis a my jej pod dopis připíšeme.