Setkání se uskutečnilo 15. 9. 2021 iniciativou předsedy Svazu výrobních družstev (SČMVD) Leo Doseděla na MPSV ČR, kterého se zúčastnil i ředitel TESSEA Karel Rychtář. Hlavním tématem diskuse byla odkládaná a chybějící valorizace příspěvku dle §78a v závislosti na zvyšování minimální mzdy v letech 2019 – 2021, resp. možnosti okamžitého i dlouhodobějšího řešení tohoto deficitu. Valorizace výrazného růstu minimálních mezd chybí v součtu od roku 2019 již sedmé čtvrtletí, v kombinaci s covidovou krizí a rostoucí inflací může působit jako ohrožení pro zaměstnavatele OZP.

MPSV argumentovalo růstem celkových výdajů na příspěvek, poskytovaný stále vyššímu počtu subjektů na rostoucí počet zaměstnaných OZP. MPSV neuznává argument, že příspěvek je „investicí“, z níž 60 % se z podporovaných pracovních míst vrací do veřejných financí v podobě odvodů, daní, spotřeby a kupní síly.

Situace vznikla v roce 2015 zrušením výjimky z doplatku minimální mzdy dle §4 Nařízení vlády, příslib řešení způsobu zapojení méně výkonných OZP nebyl ani předchozí, ani touto vládou splněn. Zaměstnavatelé jako sociální partneři dlouhodobě usilují o systémové řešení, zatím neúspěšně, jednání pracovních skupin v době pandemie ustala, ani dohodnuté úpravy se do zákona o zaměstnanosti nedostaly.

Ministryně poukázala na údajné časté zneužívání příspěvku, zástupci zaměstnavatelů zdůraznili, že mediální kauzy zneužití pocházejí z doby před 10 lety, v současnosti je zneužití možné jen trestnou činností, kterou musí řešit kontrolní orgány, nejedná se o plošný jev.

V závěru ministryně přislíbila:

  • Předložení návrhu na úpravu výše příspěvku současně s návrhem minimální mzdy na rok 2022, zřejmě ve variantách, o tom rozhodne vláda.
  • Navrhne účinnost zvýšení zpětně i pro IV.Q.2021 (režim žádostí).
  • Obnovení pracovní skupiny, která by se měla zabývat systémovým řešením „velkou změnou“ odpovídající skutečné situaci a potřebám této skupiny specializovaných zaměstnavatelů OZP.
  • Svolat ještě před předložením návrhu podobné společné jednání, aby se obě strany mohly k návrhům vyjádřit.

Kromě předsedy SČMVD a ředitele TESSEA se schůzky zúčastnil též prezident Konferederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) Jan Wiesner, předsedkyně Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených (AZZP ČR) Vilma Jurenka Baudišová a další zástupci SČMVD, AZZP. Za MPSV se kromě ministryně Jany Maláčové na setkání objevily náměstkyně a zástupci sekce zaměstnanosti.

 

Karel Rychtář

ředitel