Ve dnech 20. - 21. září 2021 proběhla v Bruselu oslava 20. výročí založení Evropské sítě sociálních podniků ENSIE. Za TESSEA, člena ENSIE, se účastnily a situaci v českém sociálním podnikání prezentovaly Petra Francová a Markéta Vinkelhoferová.
 
Akce zároveň sloužila jako start kampaně #BuyResponsible - neboli Nakupujte odpovědně! Tématem tedy byla nejen odpovědná spotřeba a zakázky, ale i podpůrné politiky a legislativní ukotvení sociálního podnikání a situace sociálních firem v době covidové. Rovněž se diskutovalo nadcházející předsednictví EU Francie a České republiky v roce 2022. Setkání se účastnila i zástupkyně MPSV Anna Dumont, která představila záměr ministerstva podporovat sociální podnikání i v budoucích letech. Zmínila také zákon o sociálním podniku, který se nestihl v tomto volebním období schválit.
 
Na vřelém setkání, o němž mnozí říkali, že bylo první po dlouhé době naživo, se objevili nejen lidé ze členských organizací ENSIE, ale i zástupci soukromého sektoru a představitelé Evropské komise (EK). Například ředitelka sekce DG Employment hovořila o Akčním plánu EK pro sociální ekonomiku (Action Plan for Social Economy). K němu měla i TESSEA prostřednictvím ENSIE možnost se vyjádřit a měl by být hotov do konce tohoto roku. Situaci budeme nadále sledovat a informovat prostřednictvím webu, aktualit a rozesílek.