Společnou iniciativou Technologické agentury ČR (TA ČR), Zlínského kraje a dalších partnerů včetně TESSEA se 29. září 2021 uskutečnil Kulatý stůl k podpoře sociálního podnikání a sociálních inovací ve Zlínském kraji.

Reprezentativní účast zajistil nejen hejtman kraje Radim Holiš, který v úvodu vyjádřil vůli kraje dohodnout se na konkrétních krocích k účinné spolupráci. Ale zapojení dalších důležitých aktérů – předsedy TA ČR Petra Konvalinky, předsedkyně sociálního výboru Aleny Gajdůškové a další zástupci krajských institucí bylo důkazem, že roste význam a zájem o přínos sociální ekonomiky v regionu s bohatou podnikatelskou tradicí. Jako aktivní hosté se zúčastnili zástupci Pardubického kraje v čele s radním Pavlem Šotolou, kde funguje letitá systematická podpora sociálního podnikání. Širokou paletu účastníků akce doplnili zástupci TESSEA Karel Rychtář a Aneta Klimentová, kteří se podíleli i na obsahové části.

Po úvodních vystoupeních proběhla diskuse ve třech okruzích – k legislativě, k propojení aktérů, kteří mohou působit na rozvoj sociální ekonomiky i k propojení sociálních služeb a sociálního podnikání. Ze závěrů celé akce i z workshopů vyplynulo mimo jiné, že kraj může být ideálním koordinátorem podpory rozvoje sociální ekonomiky, jeho instituce a působnost mají mnohem širší záběr než např. úřad práce nebo Pakt zaměstnanosti. I když finanční a grantová podpora jednotlivých sociálních podniků je nepostradatelná, příklad Pardubického kraje ukazuje, že stejně důležitý je ekosystém, vzdělávání k profesionalitě, rozvoji, síťování a spolupráce se všemi stakeholdery, včetně společensky odpovědných korporací.

Na zlínském setkání nechyběl předseda výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit Tomáš Janča, poslanec Tomáš Novák, zástupci Klastru SINEC, Katedry ekonomických a manažerských studií UP Olomouc, úřadu práce, měst a obcí i samotných sociálních podniků včetně členů TESSEA.