Dne 23. 9. se konal 4. Veletrh sociálních podniků v Hradci Králové. Akci pořádalo Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) spolu s Královehradeckým krajem. TESSEA byla opět u toho, tentokrát akci navštívila členka správní rady Anna Šimonová, jednatelka sociálního podniku FOVY s.r.o. a ředitelka Fokusu Vysočina. Cílem osobní účasti bylo mapování rozvoje a podpory sociálního podnikání v kraji a zároveň získání nových kontaktů na zajímavé a aktivní sociální podniky.

Na místě se při vstupu bylo možné seznámit s výrobní činností a službami regionálních podniků: Ve vestibulu krajského úřadu na Pivovarském náměstí se totiž rozprostřela tržnice sušených produktů, čalamád, likérů a šťáv a zároveň i velké nabídky textilního a keramického zboží z produkce sociálních podniků z Královehradeckého i Pardubického kraje. Paralelně s tímto trhem v zasedacím sále zastupitelstva probíhaly přednášky, přinášející aktuální informace o plánovaných dotačních výzvách OPZ+ z prostředků EU a novely zákona o společensky odpovědně zadávaných veřejných zakázkách. Pro právě rozvíjející sociální podniky byla nabídnuta možnost S- úvěrů od Národní rozvojové banky a pro všechny podporovatele sociálního podnikání byly představeny aktivity CIRI.

Více informací naleznete na webu CIRI anebo Královéhradeckého kraje.

Z pohledu zástupkyně TESSEA byla velice zajímavá diskuse ohledně zaměření evropských výzev – proč jsou u nás tak administrativně náročné, že velká část žadatelů při žádostech ztroskotá na administrativních náležitostech? Proč nejsou výzvy zaměřeny na zvyšování kvality pracovních podmínek, jako je výstavba výtahů pro vozíčkáře, zajištění či výstavba závodních jídelen nebo podpora rozvoje osobního a profesního rozvoje pracovníků na chráněných pracovních místech?

 

Anna Šimonová, členka správní rady TESSEA

 

Fotografie z akce