Petra Francová a Karel Rychtář oslavili 21. října 2021 své kulatiny (65. a 70. let) - právě v roce, kdy sociální ekonomika i TESSEA zažívá důležitý desetiletý milník. Před 10 lety vznikaly principy a definice v rámci neformální platformy TESSEA, které dodnes používá i MPSV a další instituce v dotacích na rozvoj sociální ekonomiky v ČR.

Slavnostní atmosféru oslavy dotvářely dárky, výzdoba a občerstvení od členských sociálních podniků TESSEA: dort z Modrému domečku, květiny z Envira, další dobroty a dárky věnovaly nejen obě výše zmíněné organizace, ale i další: 1. Valašská Diakonická, Fair & Bio pražírna, FOVY s.r.o., Botumy.

Nejvíce na setkání byly však cenné debaty - jak o historii sféry sociálního podnikání v Česku a tvoření zmíněných definic a principů, tak o vzniku mnohých příkladů praxe sociálního podnikání. Petra Francová a Karel Rychtář zavzpomínali na své letité angažmá, u nás i mezinárodně.

Doplňoval je Peter Meszaros ze Slovenska, který sdílel své zkušenosti s přípravou zákona o sociálním podnikání a o praxi sociální ekonomiky u nich. Kromě zástupců členských organizací se po letech s TESSEA sekali i zástupkyně akademické sféry – Marie Dohnalová z pražské FHS UK anebo Jaroslava Šťastná z FF UK. Nechyběla ani Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi, která se dlouhodobě věnuje odpovědnému zadávání veřejných zakázek.

Na akci zaznívaly hlasy volající po dalších takových a nejen u příležitosti oslav.
Věříme, že doba bude příznivá a TESSEA se v příštím roce podaří podobná setkání uspořádat – nejen v Praze, ale i na Moravě anebo jiných regionech.