Ředitel TESSEA Karel Rychtář se 22.listopadu 2021 zúčastnil společného jednání KZPS ČR, AZZP ČR a SČMVD s ministryní Maláčovou na téma zvýšení příspěvku podle § 78a Zákona o zaměstnanosti pro rok 2021 a 2022.

Výsledkem jednání byla shoda na předložení návrhu Nařízení vlády obsahující návrh ve dvou variantách zvýšení +600 Kč nebo +1 000 Kč měsíčně. Původní návrh obsahující i variantu nulového zvýšení ministryně po diskusi stáhla, stejně jako návrh zaměstnavatelů +1 600 Kč. Před jednáním vlády probíhalo meziresortní připomínkové řízení.

Zvýšení příspěvku by mělo reflektovat nejen zvýšení minimální mzdy, ale i inflaci. Na tuto celkovou hodnotu se však nedostane a podle všeho se ustálí na 1000 Kč. Před koncem Babišovy vlády se ještě podařilo předsedovi SČMVD Leo Dosedělovi znovu o zvýšení příspěvku jednat s ministryní Maláčovou.

Pokud se podaří novou výši příspěvku schválit do ledna 2022, bude teoreticky možné žádat i za 4. čtvrtletí 2021 (jak bylo přislíbeno na jednání v září 2021). Doporučujeme však s tím spíš nepočítat a připravit se na variantu zvýšení až s účinností od 1. čtvrtletí 2022. Na možnost čerpání příspěvku by rozpočtové provizorium na počátku roku 2022 nemělo mít vliv (budeme to však prověřovat).

Karel Rychtář