Zástupkyně TESSEA Petra Francová a Anna Šimonová vystoupily 27. 1. 2022 na jednání Komise Rady Asociace krajů pro sociální věci s tématem sociálního podnikání a jeho podpory na regionální úrovni. Akce se konala v Seči na půdě Pardubického kraje, který je průkopníkem v ČR v podpoře sociální ekonomiky. Radní sociálního rezortu Pavel Šotola, s nímž TESSEA dlouhodobě spolupracuje, představil historii unikátního dlouhodobého podpůrného programu pro sociální podniky Pardubického kraje. Petra Francová navázala s představením ekosystému sociálního podnikání v celé ČR a jeho pozitivním dopadu na společnost. Anna Šimonová vše ilustrovala na aktivitách jejich sociálního podniku FOVY s.r.o. Hlavním sdělením bylo, že kraje jsou ideálním nositelem podpory sociálního podnikání, protože mají k sociálním podnikům blíže než stát a můžou pomáhat s propojováním, síťováním, vzděláváním a koordinací. Jednání se zúčastnil také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který v závěru řekl, že činnost sociálních podniků zná z osobní zkušenosti a potvrdil záměr MPSV přijmout zákon o sociálním podnikání.

 


Foto: Petra Francová a Anna Šimonová s hejtmanem Kraje Vysočina Mgr. Vítězslavem Schrekem, zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina