Sociální podnik Transkript online dosud nabízel služby neslyšícím. Přepisy jednání s lékaři, úřady, bankami aj. se zapojením nevidomých tlumočníků fungovala dobře. Nyní společnost zaměřila svou pozornost na potřebu ukrajinských uprchlíků a nabízí své služby pro ně. Zaměstnává 10 překladatelů, kteří tlumočí jednání jak na telefonu, tak na webu. Zatím má desítky klientů denně, ale větší zájem by uvítala. Pokud byste měli možnost http://www.transkript.cz pomoci, a šířit povědomí o jejich službách dál, budeme rádi, když tak učiníte. V případě potřeby se můžete obrátit na pana řídícího, Zdeňka Bumbálka (bumbalek@transkript.cz).