Každý podnik – nejen sociální – se potýká s řadou problémů. Jedním z největších je zajištění odbytu produktů a služeb. Mnohdy jde „jen“ o to, aby se zákazníci o nabídce dozvěděli formou, která jim vyhovuje. Proto jsme ve spolupráci s s oddělením veřejných zakázek MPSV v rámci projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům - Strategické zadávání veřejných zakázek (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727) zpracovali nabídkové listy pro Prahu a Středočeský kraj (zatím pro gastro podniky), které budou sloužit nejen k prezentaci nabídky sociálních podniků oddělením nákupu veřejných institucí při příležitosti českého předsednictví EU. 

Děkujeme podnikům za vstupy a kolegyním Zuzaně Dudákové a Lucii Doubicové za realizaci!