Když se řekne "sociální podnikání" nebo "sociální podnik", většina lidí nechápavě hledí, a zbytek si představí chráněnou dílnu. Ani s jednou variantou se nemůžeme smířit. A co jiného se dá dělat, než opakovaně a trpělivě v praxi ukazovat, jak a na jakých principech #socialnipodnikani funguje.

 Skvělým příkladem osvěty v této oblasti je činnost 1. VALAŠSKÁ DÍLNA s.r.o., která se opravdu "rozjela" a už v první polovině května ve svém sociálním podniku přivítala čtyři školní exkurze - a to od místní základní školy, přes Praktickou školu po Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, s níž organizace navázala dlouhodobou spolupráci. Smekáme klobouk a těšíme se na další zprávy od Aneta Klimentová!

1. Valašská exkurze dále nabízí, tak pokud to nemáte daleko, jistě Vás rádi uvidí. Kdybyste se chtěli dozvědět něco víc o #socialnipodnikani z pohledu organizace, která sociální podniky v ČR sdružuje, neváhejte a obraťte se přímo na nás v TESSEA. V květnu se v 1. VALAŠSKÉ DÍLNĚ s.r.o. se pořádně opřeli do osvětové činnosti a začali nabízet možnost exkurzí. Jen během první poloviny měsíce organizace hostila čtyři školy a navázala cenná partnerství

4. května 1. Valašská dílna hostila studenty a děkanku doc. Ing. Zuzanou Tučkovou Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. s se v praxi seznámili se sociálním podnikáním v teorii i v praxi. Výsledek byl potěšující – nabídka spolupráce s fakultou. Zástupci 1. Valašské dílny budou přednášet o sociálním podnikání, vyloučena není obchodní spolupráce a pozvánky na akce fakult, TIC – Inovačního centra Zlín i návštěvy zastupitelů kraje.

 

ZŠ Křižná (9. 5.), Praktické školy Vsetín (11.5.) a Odborného učiliště Kelč.

 

Dne 9.5 proběhla další exkurze zdejší ZŠ Křižná, kde nás navštívili žáci 3.C, kteří si mohli prohlédnout prostory a seznámit se se zaměstnanci našeho podniku. Bylo to pro ně hodně poučné a je velmi důležité, aby tato mladá generace chápala poslání a vizi sociálního podnikání a brala ho jako součást naší společnosti.

Dne 11.5. proběhla exkurze pro Praktickou školu ze Vsetína, kde jsme je seznámili s provozy a seznámili s nabídkou práce, kterou zde máme.

Dne 12.5. proběhla exkurze pro Odborného učiliště Kelč. Studenti mohli vidět jak se u nás pracuje, co vše je zapotřebí k výrobě pralinek a jak funguje sociální podnikání. Byla přislíbena další spolupráce a návštěva z naší strany, právě v prostorách učiliště. Chceme navázat dlouhodobou spolupráci a přednášet o možnostech v sociálních podnicích. Aby absolventi měli představu o uplatnění do budoucna.

 

Máme aktualizovaný web a KONEČNĚ nové logo 😊

www.1valasskadilna.cz

 

Více na facebooku: https://www.facebook.com/1valaskadilna