V pondělí 16. května proběhl v Olomouci v režii Olomouckého kraje první veletrh sociálního podnikání. Mezi účastníky nechyběl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (který má osobní zkušenosti se sociálním podnikáním ze stáže ve Francii!), náměstek hejtmana OK pro regionální rozvoj Jan Šafařík, ale ani Zuzka Dudáková reprezentující TESSEA. Zástupci MPSV informovali o výzvách na podporu sociálního podnikání, o odpovědném veřejném zadávání a dalších možnostech financování sociálních podniků pomocí různých finančních nástrojů. Zuzka pak seznámila s cíli a činností TESSEA a prezentovala ještě novotou vonící produktový katalog sociálních gastropodniků (tento počin jsme zmínili v minulém zpravodaji). O skvělé úrovni sociálního podnikání právě v této oblasti účastníky přesvědčilo občerstvení z Naše café.