Spíše ne, jak ukázal výzkum Katedry aplikované ekonomiky Univerzity Palackého v Olomouci a TESSEA. Nejen o teorii, ale hlavně praxi byl námi pořádaný seminář, který se uskutečnil 31.5. v Olomouci.


Účastníci, mezi nimiž byli i zástupci členských sociálních podniků, kteří se výzkumu zúčastnili, diskutovali o praktických přístupech a zkušenostech v krizových situacích a seznámili se s publikací, která se může stát praktickou příručkou pro každého ředitele/ředitelku sociálního podniku, který hrozbám čelí nebo – ještě lépe – jim chce předcházet. Dokument obsahuje katalog zranitelností a rizik, i doporučení pro krizové scénáře, krizové plány a krizovou komunikaci. Těšit se na ně můžete na podzim 2022 v online podobě.
Zajímavý byl i krátký vstup zaměřený na podporu duševní hygieny manažerů sociálních podniků, což je téma nadmíru aktuální. Akce se konala v rámci společného výzkumného projektu TAČR Katerdy ekonomických a manažerských studií FF UPOL a TESSEA: Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní: Rozvoj a implementace krizového řízení. Výzkumné zprávy jsou k dispozici zde na našem webu.