TESSEA ani letos nechyběla na setkání Evropské sítě sociálních podniků ENSIE, kde je aktivním členem. Konala se 9. – 10. června v polských Katovicích a zastupovala nás tam Petra Francová. Vzhledem k místu konání jsme se dozvěděli o rozsáhlé podpoře sociální ekonomiky v Polsku, kterou budeme sledovat a dále sdílet při naší práci v ČR. Přínosnou inspirací může být polský zákon o sociální ekonomice, o kterém se očekává, že bude brzy schválen. Podpora sociální ekonomiky v Polsku, která je z velké části hrazena z evropských fondů, může sloužit jako dobrý příklad pro české prostředí.


Setkání bylo spojené s návštěvou jarmarku sociálních podniků, který se konal na hlavním katovickém náměstí. Tato akce se do značné míry podobala jarmarku, který v květnu zorganizovalo MPSV na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Představil se tam např. sociální podnik vyrábějící biobrčka, restaurace Potmě s obsluhou nevidomých, výrobna kysané zeleniny nebo podnik nabízející vytvoření levandulových zahrádek určených pro relaxaci.


Valná hromada ENSIE byla tentokrát netypická: dominovali členové ze střední a východní Evropy –kromě Češky a Poláků se objevili zástupci z Rumunska, Moldavska, Ukrajiny, Azerbajdžánu, Litvy a Lotyšska. Poprvé se tak stalo, že v kuloárech zněla u kávy ruština. Složení účastníků také ovlivnilo diskutovaná témata a okruh potřeb pro jednání s Evropskou komisí: například to, sociální podnikání je součástí sociálních inovací anebo že je třeba pamatovat při budování kapacit zastřešujících organizací také na sítě sociálních podniků. TESSEA oceňuje, že se ENSIE jako jedna z mála evropských sítí rozhodla jít cestou zastupování členských zemí ze střední a východní Evropy.