6. června jsme potkali zase po roce naživo v osvěžujícím pražském Toulcově dvoře v největším množství za celou dobu trvání spolku TESSEA ČR: sjelo se nás na 30 členů z různých koutů republiky. Členské schůze se účastnili i hosté z řad aspirantů na členství i zájemců o spolupráci.


Kromě nezbytných statutárních záležitostí (zpráva o činnosti, o hospodaření a usnesení schválených všemi přítomnými členy) jsme měli možnost diskutovat o legislativě, principech sociálního podnikání i nejrůznějších těžkostech, s nimiž se potýkáme, ale i (a to hlavně!) jen tak přátelsky popovídat a navzájem se podpořit. Tématem číslo jedna bylo nejen příprava zákona o sociálním podnikání a role TESSEA v tomto procesu, ale i vztah státu a sociální ekonomiky, který vyvolal živou diskusi.


TESSEA se rozvíjí, rozhýbává a rozšiřuje členskou základnu. A i letos pokračuje ve své misi zvýšit povědomí o sociální ekonomice a sociálním podnikání u nás, a to na různých úrovních: národní (nastavování výzev v novém Operačním programu OPZ+ a zákon o sociálním podnikání) i regionální (přínos sociálních podniků v krajích, spolupráce s regionálními aktéry). Představili jsme i iniciativu TESSEA (nejen) pro nadcházející předsednictví ČR v Evropské unii: nabídkové listy dárků a cateringu na konference a další akce, úřady i firmy.


Máme plány na akce ve druhé polovině roku 2022: jednak ty pro naše aktivní členy v klášteře Želiv anebo Centru Veronica Hostětín a jednak ty, které budeme spolupořádat a na kterých se představíme. Pro více informací sledujte aktuality na webu anebo naše sociální sítě.


Proběhla i důkladná exkurze po aktivitách naší členské Envira o.p.s., prošli jsme se po svěže zelených sadech, zahradách i mokřadu (bohužel s nízkou hladinou vody). Podívali jsme se na včely, ovečky i králíky. Děkujeme všem účastníkům za báječné setkání! 


Markéta Vinkelhoferová