Ojedinělou příležitost nabízí stát dlužníkům v rámci tzv. „Milostivého léta“. Poslanci totiž schválili zákon, který umožňuje úlevu z dlužných úroků a poplatků u exekucí v průběhu 3 měsíců – od září do listopadu. Člověk v tísni v rámci unikátního projektu nabízí bezplatný informativní on-line workshop.

Parlament schválil novelu zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jejíž součástí je také tzv. Milostivé léto, které dává ojedinělou příležitost tisícům lidí  vymanit se z  dluhové pasti např. vůči státu nebo obci, v níž kvůli rostoucímu příslušenství uvízli. Milostivé léto je tedy znovu možné využít a to od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.


Pokud je například vedena exekuce ve výši 20 tisíc Kč pro dlužnou jistinu ve výši 1.000 Kč a dlužník zaplatí 1.000 Kč + 1815 Kč, bude osvobozen od placení zbylých více než 19 tisíc. 


Člověk v tísni nabízí informativní on-line workshop na téma zmiňované novely. Workshop je bezplatný. Uskuteční se 26.7.2022 a 2.8.2022 v čase 9 -11 hod., přihlásit se můžete v přihlašovacím formuláři.

milostiveleto