Začátkem srpna se nás téměř dvacet členů TESSEA setkalo v klášteře Želiv na
Vysočině. Dva dny jsme debatovali aktuální otázky sociální ekonomiky v ČR:
legislativu, principy a přínos sociálního podnikání v regionech, včetně spolupráce
s kraji.

To vše v překrásných prostorách Opatství premonstrátského kláštera, kde proběhlo
několik workshopů a diskuzí: Petra Francová představila novou podobu principů
sociálního podnikání z dílny TESSEA, které reflektují nové trendy u nás i v zahraničí.
Shodli jsme se na důležitosti prezentovat sociální podnikání jako širší koncept s nejen
sociálním, ale i ekonomickým a environmentálním dopadem.
Karel Rychtář nás seznámil se snahami MPSV o přípravu zákona a aktivním postojem
TESSEA k prvním návrhům, nejen v podobě konzultací pro zástupce MPSV, ale
prostřednictvím proběhlých i budoucích kulatých stolů ve Sněmovní.
Hodně času jsme věnovali debatám a strategii na pokračování spolupráce s kraji, kde
působí naši členové: Pardubickým, Zlínským, Hradecký, Středočeským a
Libereckým. Došlo i na aktualizaci strategie celé TESSEA s výhledem do roku 2023.
Akce probíhala nejen formou prezentací a debat, ale i sdílení, inspirování a
naslouchání, které se přelilo do prohlídky zrenovovaných prostor kláštera a posezení
u vody. Završena byla druhý den povídáním ve stylu Hyde park v prostorách zahrady
kláštera: jak na důsledný sociální princip a integrační podporu? Jak na ekonomický
princip v nelehkých dobách?
Všichni ocenili možnost si vydechnout od všedních dnů v zajímavém prostředí a
odvezli si hodně podnětů na další živé setkání – tentokrát v září v Centru
Veronica Hostětín. Děkujeme všem zúčastněným za inspirativní čas a těšíme se na
příště!

Markéta Vinkelhoferová a Ola Srovnalová

 WhatsApp Image 2022 08 18 at 16.12.11   WhatsApp Image 2022 08 18 at 16.12.10