V posledním zářijovém týdnu spolupořádala 26. 9. TESSEA ČR z.s. společně s naší členskou 1.Valašskou Dílnou v prostorech Centrum Veronica Hostětín kulatý stůl na téma Sociální podnikání a silná partnerství v kraji. Účastníky byli zástupci Zlínského kraje, CzechInvest, Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, TIC Zlín, Úřadu práce ČR a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nenahraditelnou součástí byli představitelé sociálních podniků z celé ČR. Tato akce navazovala na nezapomenutelné a inspirativní víkendové setkání členů TESSEA, kde jsme načerpali další podněty pro tento kulatý stůl.

V programu vystoupila Petra Francová, která seznámila účastníky se závěry dotazníkového šetření sociálních podniků. Dále vystoupila Zuzana Dudáková (Modý domeček), která informovala o aktualitách z jiných krajů ČR, Aneta Klimentová (1. Valašská dílna) s mapováním situace ve Zlínském kraji a v neposlední řadě Marie Křiváková (Centrum Veronica) s tématem environmentálního sociálního podnikání.

Následovala prezentace paní Adély Kattauerové z CzechInvestu, a když jsem se do ní zaposlouchala, byla jsem nadšená z poznatků, které si odnesli z návštěv sociálních podniků (tyto návštěvy se konaly v létě letošního roku a byli tam přítomni zástupci výše zmíněných institucí Zlínského kraje). Její slova přesně vystihovala potřeby sociálních podniků, a to mi dodalo hnací motor do další spolupráce. Pevně věřím, že Zlínský kraj je už nyní příkladem dobré praxe.

Po ukončení programu probíhala diskuze nad příklady dobré praxe z celé ČR. Na závěr jsme mohli ochutnat produkty regionálních producentů, a při které probíhaly neformální diskuze, z nichž vykritalizovala konkrétní následná spolupráce.

Prvním z těchto příkladů je workshop, který organizuje pro Zlínský kraj, CzechInvest, TIC Zlín, KHK Zlínského kraje na téma „Jak na marketing a brand pro sociální podniky“. Ten se uskuteční 19. října a povede ho Petr Kouble. Pokud vedete sociální podnik ze Zlínského kraje a zajímá vás aktuálně toto téma, neváhejte se přihlásit ZDE. Kapacita workshopu je 15 míst. Více informací najdete na webu. Dále byly předány vzájemné kontakty, které již po pár dnech přináší první obchody.

Aneta Klimentová