Budoucnost sociální ekonomiky na severu Čech. Zkušenosti a inspirace odjinud.
Konference pro všechny zájemce o sociální ekonomiku a sociální a společensky odpovědné podnikání z řad široké veřejnosti, sociálních podnikatelů, zástupců krajů, obcí a veřejné správy

KDY: 19. 10. 2022, 9:00 - 13:00 hodin

KDE: Velký sál Krajské vědecké knihovny v Liberci, Rumjancenova 1362/1, Liberec I - Staré Město.

Akci pořádají Liberecký kraj, družstvo TEXman a TESSEA.
Záštitu převzal Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro řízení sociálních věcí.

Na akci je nutné se registrovat na tomto odkazu.

PROGRAM KONFERENCE 19. 10. 2022 (ke stažení také zde)
Informace o sociálním podnikání, aktuální dění včetně připravovaného zákona o sociálním podnikání a možnostech financování. Nebudou chybět představitelé úspěšných sociálních podniků a zástupci dalších krajů, kde mají zkušenosti s dlouhodobou podporou sociální ekonomiky a sociálního podnikání – Pardubického a Královehradeckého.

9:00

Registrace


9:30 – 10:50
ÚVOD A ZAHÁJENÍ


Petr Tulpa – náměstek hejtmana Libereckého kraje, pověřený řízením resortu sociálních věcí
Radko Dražil – předseda sociálního podniku družstvo TEXman


SOCIÁLNÍ EKONOMIKA A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V ČR A ZÁVĚRY EXKLUZIVNÍHO PRŮZKUMU MEZI SOCIÁLNÍMI PODNIKY 2022
Petra Francová – expertka na sociální podnikání a zakladatelka TESSEA a P3 – People Planet Profit


PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ NA ÚROVNI STÁTU A PŘÍPRAVA ZÁKONA O SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ
Ondřej Závodský – vedoucí oddělení koncepce sociální integrace MPSV


ROLE ÚŘADU PRÁCE V PODPOŘE MARGINALIZOVANÝCH SKUPIN OSOB
Marcela Ottová – ředitelka odboru zaměstnanosti a EU krajské pobočky Úřadu práce v Liberci


11:20 – 13:00
PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMIKY A SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V PARDUBICKÉM KRAJI
Pavel Šotola – radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor
Tereza Dostálová – metodička NNO a sociálního podnikání Pardubického kraje


PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMIKY A SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V  KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Jana Smetanová – odborná konzultantka CIRI (Centrum investic, rozvoje a inovací)


ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA
Markéta Vinkelhoferová – předsedkyně správní rady TESSEA a spoluzakladatelka sociálního podniku Fair Bio pražírna


NAŠE CESTA K  SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉMU PODNIKÁNÍ
Magdaléna Špeldová – zakladatelka a jednatelka environmentálního sociálního podniku Mýdlárna Koukol
Anna Šimonová – ředitelka FOKUS Vysočina a jednatelka sociálního podniku FOVY
Martin Penc – provozní ředitel SDZP družstvo z Děčína


13:00 – 14:00

ZÁVĚR A DISKUZNÍ RAUT
Účast na konferenci je bezplatná. Na akci je nutné se registrovat na tomto odkazu.

FORSEK POST FACEBOOK 01 RD