5. a 6. října se uskutečnila velmi inspirativní dvoudenní konference Evropské dny handicapu 2022 v Ostravě.
Zamyšlení nad smyslem práce nejen v sociálních podnicích, ale také nad vzděláváním, hodnotami a rodinnou politikou ve městech. Velkou inspirací byla prezentace zahraniční praxe z Itálie a také praxe z Francie.
První den konference byl na téma Vzdělávání a sociální politika v kontextu faktorů ovlivňujících kvalitu života znevýhodněných skupin. Vystupovali zde odborníci z oblasti školství, psychiatrie nebo také metodici v oblasti sociálních služeb a sociálního bydlení. Druhý den konference byly na programu panely Dostupné bydlení a Práce, která se vyplatí. Zde byla prezentována jak strana sociálních služeb, klienta a péče o něj, tak i pohled a praxe zaměstnavatelů OZP a sociálních podniků. Všechna tato témata byla zakončena hromadnou diskuzí nad danou problematikou, kde měl každý účastník možnost k vyjádření.
Akci pořádala asociace Trigon ve spolupráci s městem Ostrava a mnohými dalšími aktéry, v programu byli aktivní i zástupci TESSEA.

Aneta Klimentová