Na den důstojné práce 7. října jsme se se členy TESSEA, zástupci dalších sociálních podniků, krajů, obcí i zástupců MPSV sešli na dlouho očekávané mezinárodní konferenci Směřování sociálního podnikání v ČR 2022, která se konala v rámci projektu Podpora sociálního podnikání pokračuje.

V krásném prostředí Martinického paláce na pražských Hradčanech nás přivítal video-pozdravem ministr práce

Marian Jurečka: ".... Když mám možnost některý z nich (sociální podnik - pozn. aut.) navštívit, jsou pro mne zdrojem pozitivní energie. Věřím, že připravovaná právní úprava přispěje k rozvoji sociálního podnikání a naše společnost se posune zase o krok dále,“ uvedl a dodal, že „funkční ekosystém sociálního podnikání je nezbytným předpokladem pro to, aby toto odvětví mohlo dobře fungovat a rozvíjet se." Více naleznete v tiskové zprávě MPSV.

Od Patrizie Bussi (evropská síť sociálních podniků ENSIE) a Margit Perko (DG Employment Evropské komise) jsme se dozvěděli o tom, co se chystá na poli celé Evropy - zejména co se týká Akčního plánu pro sociální ekonomiku. Michal Len (evropská síť RREUSE) přinesl novinky o cirkulární ekonomice a re-use aspektech (nejen) v sociálním podnikání.

Petra Francová nás seznámila s výsledky čerstvého dotazníkového šetření u sociálních podniků na které se ještě podíváme pod drobnohledem. Od Jany Kadláčkové jsme se dozvěděli o aktuální výzvě č. 24 OPZ+ na podporu sociálního podnikání. Šárka Vokálová nás seznámila s finálem projektu Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje a jak to bude dál od roku 2023 v jiné podobě. Škoda, že podpora z projektu nebude plynule navazovat od ledna 2023, ale nějaký ten měsíc si počkáme. Doufáme, že nová podoba bude stát za to!

Adam Gromnica téma sociálního podnikání provázal s odpovědným veřejným zadáváním a panel uzavřela kolegyně Zuzana Dudkáková, která odprezentovala nabídkové listy dárků a cateringu (nejen) členských sociálních podniků - společný projekt sekce Odpovědného veřejného zadávání MPSV.

Před obědem jsme diskutovali rozkryté body z návrhu zákona o sociálním podnikání, kterou odprezentoval se spolupracovníky Ondřej Závodský z MPSV: zejména 3 formy registrovaných sociálních podniků: stabilizační, smíšený a prostupný. Tyto formy přináší do ekosytému českého sociálního podnikání mnoho novostí. Živá diskuze se vedla zejména kolem prostupného sociálního podniku, kde by bylo nutné všechny zaměstnance po čase "vypouštět" na otevřený trh práce i v oblastech, kde to není vhodné. Také byl probírán způsob registrace. Stále kolem samotného návrhu zákona existuje mnoho nejasností a my čekáme na slíbenou plnou verzi textu.

Občerstvili jsme se vynikajícím obědem od Modrého domečku a kávou z Fair & Bio pražírny.

Odpoledne probíhaly 3 workshopy:
Jednak si účastníci mohli "zkusit" založit 3 typy výše zmíněných podniků podle útržků informací o návrhu zákona a zadání. Zajímavý experiment, na který však bylo moc málo času.
Dále se prezentovala silná partnetství v regionech, kde své zkušenosti sdíleli i členové TESSEA. Partnerství nejen s institucemi - kraj, obce, školy a např. CzechInvest, ale i mezi sociálními a dalšími místními podniky.
Poslední skupina probírala enviromentální přínosy sociálního podnikání, podporu lokální ekonomiky, benefity pro místo, ale i všechny pracovníky sociálních podniků ve stylu podnikání pro lidi a planetu.
Děkujeme organizátorům za přínosnou akci a všem aktivním členům TESSEA za zapojení!

Markéta Vinkelhoferová

 

Fotogalerie konference
Fotogalerie workshopy
Fotogalerie publikum
Současně s konferencí probíhal i Jarmark sociálních podniků na Malostranském náměstí, kde se představily mnohé členské organizace TESSEA:
Fotogalerie jarmark