V první polovině listopadu se konala akce HR Point 2022 - Zlín, kterou ve spolupráci se sdružením AFI a personální agenturou Hays pořádal CzechInvest. Tématem byl Dopad inflace na náborové strategie. Za TESSEA vystoupila na pozvání CzechInvest Aneta Klimentová, členka správní rady TESSEA, která odprezentovala téma Sociální podnikání a silná partnerství v kraji. Výsledkem bylo objasnění principů sociálního podnikání a nabídka konkrétních možností spoluprací ze strany sociálních podniků ze Zlínského kraje. Byla zde možnost ochutnat pralinky ze sociálního podniku 1. VALAŠSKÁ DÍLNA s.r.o., podívat se na produkty z Ekologické tiskárny EZOP Zlín a mnohé další. Setkání s HR manažery ze Zlínského kraje bylo velmi inspirativní a především již v současné době byly díky této akci navázány spolupráce, které jsou pro sociální podniky významné.