9. 11. 2022 TESSEA v prostorách Toulcova dvora uspořádala setkání členů k otázkám souvisejícím s návrhem zákona o registrovaném sociálním podniku. Setkání se zúčastnilo 15 zástupců členských organizací. Během diskuse jsme se shodli zejména na tom, že od návrhu zákona očekáváme, že bude řešit sektor sociální ekonomiky komplexněji, a to včetně vymezení neziskových organizací, střešních organizací nebo zaměstnávání na volném trhu práce. Z benefitů, které návrh zákona definuje oceňujeme snahu podpořit odpovědné veřejné zadávání a naopak postrádáme podporu pro subjekty, které se věnují integraci způsobem dlouhodobého zaměstnávání osob se specifickými potřebami. Zcela nám chybí podpora sociálních podniků, které svůj veřejný prospěch definují mimo oblast integrace, jako jsou například enviromentální nebo kulturní sociální podniky. V návrhu zákona bychom rádi dále maximálně zjednodušili proces registrace sociálního podniku, který by se měl více blížit evidenčnímu principu. V závěru jsme se shodli na tom, že legislativní proces zákona o registrovaném sociálním podniku budeme dále sledovat, jednotlivé návrhy budeme připomínkovat a dále se budeme k této věci scházet.