Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) vyhlašuje již 11. ročník soutěže pro osoby se zdravotním postižením (OZP) Zdravotně postižený zaměstnanec roku 2022 (ZPZR 2022).
Jedná se o jedinečnou soutěž svého druhu v ČR, kde se oceňují handicapovaní OZP pracovníci. Je to projekt, kdy zaměstnavatelé mohou navrhnout své kolegy, klienty organizace nebo své přátele do soutěže, a to z Chráněného trhu práce (zaměstnavatel s více než 50 % zdravotně postižených zaměstnanců) nebo z Otevřeného trhu práce. Myšlenkou soutěže je fakt, že stojí za to zviditelňovat zaměstnance se zdravotním postižením a snižovat tak míru předsudků u zaměstnavatelů i široké veřejnosti ve vztahu k pracovním možnostem a schopnostem OZP. Cílem je ukázat, jak si svého kolegy firma váží a jak je jeho práce pro společnost či organizaci důležitá.
Akce, kterou od roku 2010 vyhlašuje NFOZP letos ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl.města Prahy (HKMP), vyzdvihuje pracovníky, kteří dokážou být přes svůj zdravotní handicap úspěšní ve své profesi.
V březnu 2023 tak bude NFOZP již po jedenácté oceňovat nejlepší zaměstnance se zdravotním postižením z otevřeného a chráněného trhu a proto již nyní otevíra nominace.
Firmy, neziskové organizace, ale i kolegové z týmů mohou své návrhy posílat prostřednictvím formuláře, který je dostupný na webu http://zamestnanecroku.cz/.
První kategorií je Zaměstnanec roku z chráněného trhu práce, druhou kategorií Zaměstnanec roku z běžného trhu práce.

 Všichni finalisté dostanou hodnotné dárky a slavnostní vyhlášení se koná na pražské Staroměstské radnici – v Brožíkově sále, předpoklad opět v březnu, 2023.

Dalším projektem nadačního fondu je portál Pracovní tržiště, který byl vytvořen se záměrem propojování osob se zdravotním postižením (OZP), kteří hledají práci a budoucími zaměstnavateli: www.pracovnitrziste.cz.