Ve čtvrtek 3. listopadu proběhl v Hradci Králové již 5. ročník Veletrhu sociálního podnikání, kterého se TESSEA aktivně zúčastnila. Veletrh byl organizován Královéhradeckým krajem, agenturou CIRI a Regionálním centrem podpory sociálního podnikání. Setkání se zúčastnilo více jak 100 účastníků a v rámci doprovodné akce prezentovalo svoji činnost 10 sociálních podniků z Královéhradeckého kraje. V úvodu Veletrhu pokřtil pan radní Adam Valenta Katalog sociálních podniků Královéhradeckého kraje.

První blok konferenční části veletrhu byl věnován podporám sociálního podnikání na národní úrovni. V rámci tohoto bloku vystoupil pan JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D. z Ministerstva práce a sociálních věcí, který je garantem přípravy zákona o registrovaném sociálním podniku. V rámci svého vystoupení pan Závodský zopakoval aktuální stav přípravy návrhu zákona. Návrh zákona je v tuto chvíli v podstatě již téměř dva měsíce v nezměněné podobě a probíhají na něm legislativně technické úpravy odborem legislativy MPSV. Pan Závodský předpokládá, že zákon bude do vnějšího připomínkového řízení odeslán do konce roku. Odborná veřejnost by mohla text zákona dostat k připomínkám již v průběhu vnitřního připomínkového řízení. TESSEA v této souvislosti vyjádřila opětovně názor, že vítá možnost účastnit se procesu tvorby zákona a očekává, že bude mít odborná veřejnost dostatek prostoru k připomínkování návrhu textu zákona.

V rámci prvního bloku dále vystoupili zástupci MPSV s informacemi týkajícími se aktuálních výzev z ESF+. MPSV předpokládá, že výzva 024 zaměřená na podporu sociálních podniků, který nyní aktuálně probíhá až do října příštího roku, bude v případě zájmu v obdobné podobě během tohoto programového období vypsána ještě jednou, a to na konci roku 2024.

V závěru úvodního bloku veletrhu vystoupil také zástupce TESSEA Karel Machotka, který prezentoval aktuální činnost našeho spolku. Tato prezentace měla aktuální dopad, mimo jiné, v podobě přihlášení se konkrétních zájemců o členství v TESSEA.

Druhý blok konferenční části byl věnován podpoře sociálního podnikání na regionální úrovni. V rámci tohoto bloku byly prezentovány zejména Program sociálního podnikání na území Královéhradeckého kraje, Burza filantropie, inkubátor sociálních podniků a Platforma sociálních podniků.

Závěrečná část veletrhu byla věnována diskusi o spolupráci sociálních podniků a speciálních škol. Výsledky této diskuse budou použity pro tvorbu dalšího konkrétního programu podpory, který připravuje agentura CIRI.

 

Karel Machotka