Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje, navštívila v lednu 2023 Fair & Bio
pražírnu. Radost nám v pražírně udělalo, že se zástupci Středočeského kraje s návrhem
navštívit naši pražírnu ozvali sami. Vyjádřili tak zájem o náš sociální podnik a respekt k
tomu, co už téměř deset let ve středočeském Kostelci nad Labem děláme. Navázali jsme
tak na snahy TESSEA o nastavení podpory sociálního podnikání v kraji.
O přínosech sociální ekonomiky pro obce města a region s hejtmankou a radními kraje
hovořili vedoucí Fair & Bio pražírny Martin Třešňák a Marie Hrdá z Modrého domečku.
Přínosy sociálního podnikání nejsou jen o poskytování zaměstnání lidem se specifickými
potřebami, ale patří mezi ně i posílení lokální ekonomiky, rozvoj komunit a péče o životní
prostředí.
Došlo také na konkrétní možnosti podpory sociálního podnikání ve Středočeském kraji –
například odpovědné nákupy veřejných institucí nad nabídkovými listy cateringu a dárků
od sociálních podniků. Nabídkové listy vytvořila TESSEA ve spolupráci se sekcí
Odpovědného veřejného zadávání MPSV a prolistovat je možné zde.
Markéta Vinkelhoferová