Co potřebují sociální podniky a jak je podpořit? Hodí se jim toho spoustu: od marketingu a

finančního plánování po personalistiku a nastavování procesů. Podpora může vypadat
třeba jako Akademie sociálního podnikání, kterou aktuálně rozjíždějí v kraji Vysočina
společně se Sociálními podniky Vysočiny. Pro inspiraci nemuseli chodit daleko –
v sousedním Pardubickém kraji už nějaký ten rok vědí jak nato.
Akademie pro sociální podniky na Vysočině startuje od února a potrvá až do září 2023.
Zaměří se na oblasti, které by měly posílit klíčové dovednosti pracovníků a podpořit
rozvoj organizací směrem ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a udržitelnosti na trhu:
► principy sociálního podnikání, analýzy trhu, prostředí a konkurence, legislativa,
► management, nastavování procesů,
► finanční plánování, cenotvorba,
► marketing a jeho nástroje,
► řízení lidských zdrojů (komunikace a efektivita),
► prezentace zpracované studie vlastní organizace, dotační možnosti a zpětná vazba.
My máme v TESSEA radost, že naši členové včetně FOVY s.r.o. (s jejich jednatelkou a
členkou správní rady TESSEA Annou Šimonovou) byli u zrodu Akademie. Jedná se o
výbornou inspiraci pro další kraje.

 

1673549163180