V lednu se sešlo jádro aktivních členů v brněnské Otevřené zahradě a spolu se
správní radou, kontrolní komisí a ředitelem naplánovalo cíle pro rok 2023.


Jak bude tedy vypadat letošní rok v TESSEA?

 

Přínosy sociálního podnikání
 Pokračujeme v šíření povědomí o přínosech sociálního podnikání jako
podnikání budoucnosti!
 Přínosy jsou nejen sociální (a nejen v podobě zaměstnávání znevýhodněných)
a samozřejmě ekonomické, ale environmentální i kulturní.
 Přineseme více kvalitního online obsahu na téma sociální ekonomika (sledujte
naše kanály – newsletter, facebook a LinkedIn).


Akce, kraje, dotace a zákon
 Uvidíte nás na důležitých akcích o sociálním podnikání po celé ČR.
 Nadále budeme blízko přípravám zákona o sociálním podniku a budeme o tom
podávat zprávy.
 Pokračujeme v poskytování zpětné vazby MPSV na aktuální dotační tituly.
 Budeme inspirovat kraje a regionální aktéry v jejich snahách o podporu
sociální ekonomiky.


Práce pro členy
 Užijeme si výroční členské setkání na pražském Toulcově dvoře, ale i dalších
zajímavých místech spjatých se sociální ekonomikou zase v jiných koutech
naší země.
 Budujeme interní kapacity, pracujeme na fundraisingu.

 

Ve znamení spolupráce
 Pokračujeme ve spolupráci se Sociálním bankovnictvím České spořitelny,
projektem MPSV Podpora českého sociálního podnikání v ČR pokračuje,
CIRA Advisory, NROS, Federací nábytkových bank a re-use center, Změnou
k lepšímu, INCIEN, VŠE Praha, UPOL Olomouc, a mnohými dalšími.
 Pokračujeme ve slibně rozjeté spolupráci s evropskou sítí integračních
sociálních podniků ENSIE a re-use aktérů sociální ekonomiky RREUSE.


Těšíme se na spolupráci (nejen) napříč celou republikou i roce 2023!