Kraj vysočina uspořádal ve spolupráci se Sociálními podniky z Vysočiny první běh manažerského vzdělávání pro zaměstnance sociálních podniků působících na Vysočině. 16. února proběhl první vzdělávací workshop na téma principy sociálního podnikání, legislativa a společenský přínos sociálních podniků pod vedením lektorky TESSEA ČR Petry Francové a lokální konzultantky MPSV Jarmily Menšíkové. Vzdělávání se účastnilo 20 zástupců např. z FOVY, Semitam, Ekocentrum Chaloupky a řady dalších. V úvodním slově radní Kraje Vysočina Hany Hajnové jsme zaslechli nejen vznik myšlenky podpořit sociální podniky formou vzdělávání v manažerských dovednostech, ale i příslib další spolupráce.
Akademie bude probíhat celý rok 2023 v 6 celodenních setkáních např. na téma cenotvorba, procesní řízení, marketing a další.

Anna Šimonová, FOVY

 

20230216 090442