To, že byla 1. VALAŠSKÁ DÍLNA nominována Czech Investem Zlínského kraje do soutěže EY podnikatel
roku 2022 kraje, není náhoda. Nominace je důkazem nejen konkurenceschopnosti sociálních
podniků, ale i zvýšeného zájmu o téma v regionu.


Pozornost se podařilo získat díky dlouholetým aktivitám sociálních podniků, ale i zapojení TESSEA a
krajské pobočky Czech Investu. Došlo také na úspěšné navázání spolupráce se statutární náměstkyní
hejtmana Zlínského kraje Hanou Ančincovou, které téma sociální podnikání není lhostejné.
V roce 2022 se uskutečnilo několik výjezdních akcí, kterých se účastnili zástupci z krajského úřadu,
Czech Investu, Hospodářské komory a Úřadu práce. Přímo naživo a z praxe získali povědomí o daném
tématu a zazněly podněty, jaké mají sociální podniky potřeby a především, co mohou nabídnout.
Zlínský kraj o tom vydal tiskovou zprávu. Po kulatém stole všech aktérů ve Veronica Hostětín TESSEA
zase podala o silných partnerstvích v krajích zprávu na svém webu.


Díky Czech Invest a krajskému úřadu se uskutečnilo několik setkání naživo, kde byla možnost
navázání nových kontaktů, a to nejen mezi sociálními podniky samými, ale také v rámci akce HR
Point, kde byly představeny principy sociálního podnikání komerčnímu sektoru z celého Zlínského
kraje. Pro rok 2023 je již v běhu Akademie pro sociální podniky, ta nabídne témata, které samy
podniky iniciovaly. Tedy Akademie šitá na míru potřeb sociálních podniků.


V rámci síťování a navazování nových spoluprací navštívili sociální podnik 1. VALAŠSKÁ DÍLNA s.r.o.
také studenti Univerzity Tomáše Bati ze Zlína společně s děkankou Zuzanou Tučkovou. A nezůstalo
pouze u jedné návštěvy. Díky pravidelnému setkávání a organizaci exkurzí a dalších akcí navázala 1. 1.
VALAŠSKÁ DÍLNA spolu s TESSEA s univerzitou dlouhodobou spolupráce posvěcenou písemnou
smlouvou. Zapojí se do výuky a osvěty na téma společensky odpovědného podnikání.

 

Aneta Klimentová