V dubnu 2023 nastoupil nový ředitel TESSEA Karel Machotka, odborník zabývající se fungováním sociálního podnikání a sociální ekonomiky.
Ve funkci nahradil Karla Rychtáře, který organizaci vedl (ve spolupráci se správní radou) více než 5 let - od roku 2018. Karel Rychtář však TESSEA neopouští - zůstává členem správní rady i jako odborník na legislativu.
"Jsem rád, že jsem se mohl svým dílem zúčastnit na stabilizaci, rozvoji i na spoustě aktivit, většinou úspěšných, a že mohu spolupracovat s otevřeným a motivovaným týmem aktivních členů, nejen členů správní rady a kontrolní komise," napsal Karel Rychtář v děkovném emailu členům TESSEA.

"O uznávané odborné, expertní kvalitě spolku TESSEA není pochyb, o naši spolupráci stojí stále více partnerů," pokračuje v nástinu situace v době předávání fukce ředitele. "V současné době stojíme před dvěma klíčovými výzvami. Tou první je posílení kapacit, vlivu a role TESSEA. Druhou výzvou je současná iniciativa MPSV ČR v podobě návrhu zákona o sociálním podniku."

"Věřím, že sociální podnikání si právě v dobách složitých vždy najde cestu do praxe a prokáže svůj přínos. Předávám tedy pomyslné žezlo s dobrým pocitem, s nadějí a důvěrou," uzavírá své poděkování Karel Rychtář.

Karel Machotka předchozího ředitele v oblasti legislativy svou expertízou doplní a těšíme se na jeho zapojení do dalšího rozvoje TESSEA. Pokračujeme s ním ve snahách o ukotvení sociální ekonomiky a sociálního podnikání na třech pilířích udržitelnosti: sociálním, ekonomickém a environmentálním.