O co se jedná, když uslyšíme re-use sociální podnikání? Jde o environmentální sociální podniky, které mají dva společensky prospěšné cíle: kromě toho sociálního (zaměstnávání či začleňování osob se specifickými potřebami) také environmentální - v tomto případě přispět k redukci odpadu znovuzužitkováním věcí.
Podobu mohou mít všelijakou - od re-use a nábytkových dílen po výrobu a upcycling čili designových produktů z různých materiálů, které byl šly na skládku anebo do spalovny.

Mezi členy TESSEA jsou dva takové sociální podniky: českobudějovický Kabinet ČB a Mery Upcycling a má za cíl podporu rozvoje dalších podobných re-use sociálních podniků. Proto se TESSEA v roce 2021 stala spoluzakladatelem Federace nábytkových bank a re-use center, se kterou realizuje projekt na podporu re-use podniků po celé ČR. Na rok 2023 společně připravujeme vzdělávací akce a exkurze, sledujte naše zpravodaje pro další novinky.

Více o tom, jak se potkává re-use principy/cirkulární ekonomiky se sociálním podnikání se dočtete v tomto článku.

TESSEA je partnerem projektu „Česká federace nábytkových bank a reuse center“ číslo č. 62500-2021-005-0060 podpořeného z programu Active Citizens Fund financovaného z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. Zprostředkovatelem fondu v České republice je konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.
Více informací na https://www.reusefederace.cz/english-reuse-federace