Červnová členská schůze je za námi! Proběhla 13. června tradičně na pražském Toulcově dvoře v příjemné atmosféře, kterou vytváří naše členská organizace Envira o.p.s. Došlo i na focení v tamním sadu.

Opět jsme zaznamenali bohatou účast zástupců členských organizací z celé ČR, podívali se na činnost za uplynulý rok a připomněli strategická témata a cíle pro letošní i následující rok. Došlo i na cenné debaty na pro nás důležitá témata.


Přínosy nejen sociální

Pokračujeme v šíření povědomí, že přínosy sociálního podnikání jsou nejen sociální (a nejen v podobě zaměstnávání znevýhodněných), ale samozřejmě i ekonomické, environmentální a kulturní. Členská schůze schválila aktualizovanou podobu principů sociálního podnikání, které se objeví v sekci Principy na našem webu (zatím tam figuruje úvodní text, postupně se tam objeví tabulky principů a další podpůrné texty).

Zákon, financování a regiony

Sledujeme přípravy zákona o sociálním podniku, u kterého probíhá připomínkové řízení a aktuálně jsou připomínky vypořádávány. TESSEA také přispěla svou sadou komentářů, které byla diskutována se členy na květnovém kulatém stole v Café Therapy. Pro novinky k zákonu sledujte naše aktuality.

Další důležitým tématem je financování sociálního podnikání, nejen v podobě výzvy č. 024 OPZ+ a úvěru S-podnik, ale pokoušíme se iniciovat další možné nástroje. Naše práce také slouží jako inspirace pro kraje: u vybraných se letos nově objevují nejen vzdělávací programy pro sociální podniky, ale právě v některých i dotační tituly. Spolu s partnerskými organizacemi připravujeme i kulatý stůl se zástupci vybraných bankovních institucí.

Udržitelné podnikání podle ESG

Odpolední část členského setkání jsme věnovali evropskému rámci pro udržitelné podnikání ESG – Environment, Social a Governance. Navázali jsme na jarní ESG konferenci těmito souvislostmi: sociální podniky jako odpovědní dodavatelé a inspirace pro konvenční firmy, ale také ESG jako přínosná reflexe pro sociální podniky samotné nejen v oblasti sociální a dodavatelských řetězců, ale i řízení a ekologie. Podívat se pod drobnohled na své podniky lze například v rámci letošního ESG rating Asociace společenské odpovědnosti.

Markéta Vinkelhoferová